Nummõr' 161
Põimukuu 12. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suvõülikuul Kaikal
 • Uudissõ
   
 • Näütemäng mitmõst kuulsast kalamehest
 •  
 • Tulõ kolmas öko-pido
 •  
 • Kanepi raamadukülä edimäne raamadupäiv
 •  
 • Siska Johannesõ luulõtusõ kaasi vaihõl
 • Elo:
   Vana Võromaa Karula kihlkund
   
 • Mõts ja inemise
 •  
 • Terve elo Apja mõtsu seen
 •  
 • Lattiku kodotalon eläs nuur pere
 •  
 • Kivist poiskõnõ ja ei üttegi pinni
 • Märgotus
   
 • Traksi Marko: mu jaos omma kõik võidu tähtsä!
 •  
 • Parksepä perrepäiv jäi laadalõ ja ilmalõ ala
 • Perämine külg
   
   
  Näütemäng mitmõst kuulsast kalamehest
    
   
  Kalamehe Vares-Barbarus (Kudu Kalev, kural) ja Jaik (Ruitlasõ Olavi) 2000. aastaga lavastusõn Mehikuurman. 
    
  15. põimukuu pääväst saa Setomaal Obinitsa järve veeren nätä Kauksi Ülle kirotõdut ja seos suvõs vahtsõ näo saanut näütemängu «Ah tsusku külh».
   
  Tükk kõnõlõs päämidselt katõst kõvast umaaigsõst võro kirämehest-kalamehest Jaigi Juhanist ja Vahtra Jaanist.

  Et kalamehe hingeelo iks õigõlõ kirja pantus ja mängitüs saanu, tuu man oll’ Kauksi Üllel nõvvomehes seoaignõ kirämiis-kalamiis Ruitlasõ Olavi.

  Edimält säeti «Ah tsusku külh» lava pääle aastal 2000 Mehikuurman Kaika suvõülikoolin. «Seosuvinõ tükk um huvitav, tõistmuudu,» kõnõlõs Kauksi Ülle Kudu Kalevi lavastõdust näütemängust.

  Kukki pääosalidsõ (Ruitlanõ, Ilvesse Aapo ja Kalla Urmas) omma sama, om tükk seokõrd umajago seto-perätsemb. Tan mängvä Taarka perimüstiatri noorõ ja seto laulõ laulva Riitsaarõ Evar, Hõrna Semmo ni tõsõ.

  Tükkü mängitäs õkvalt Obinitsa järve veeren. «Järv esi om kah tegijä, dekoratsiooni iist,» seletäs tükü välläsäädjä Kudu Kalev.

  Kaema tasos tuud lustilist näütemängu egäl juhul minnä.

  Harju Ülle
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!