Nummõr' 60
Mihklikuu 28. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Osa viläst jääs põllu pääle
 •  
 • 10 aastakka Estoniast
 •  
 • Luud ussõ iin and kavvõst märku: mine tagasi!
 • Elo
   
 • Teppo pill - latsõpõlvõ unistus
 •  
 • Tervüseviga sekä-i tüütegemist
 • Märgotus
   
 • Peegli Henno: Võrumaal om uma nägu viil olõman!
 •  
 • Kas võro kiil'om valmis?
 • Aholämmi
  Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  10 aastakka Estoniast
   
  Nigu äkiline pikseraksatus hiidüt' võromaalaisi tiidmine Estonia laivahukust tormidsõn Läänemeren täämbä kümme aastakka tagasi, 28. süküskuu pääväl 1994.

  Tollõ laiva pääl olli Võro liinavalitsusõ ammõtnigu ja tähtsämbide ettevõttidõ iistvidäjä, kiä sõidi Ruutsi Landskrona messile. Kodo tagasi es tulõ kiäki.

  Ku nüüd vannu aolehti lukõ, sis tulõ miilde, et kolmtõist päivä inne tuud õnnõtust oll' Võromaa muusõummin üles säet Tal'na meremuusõumist tuudu näütüs –sainatäüs põhjalännüide laivu pilte. Kiä mõist' tuud pellädä, et toda rivvi nakkas piä tävvendäma Saksamaa laivatehasõn ehitet uhkõ valgõ laiv.

  Ravva häömisest viil kurvõmb tiidmine om 852 inemise – miis'kunnaliikmõ ja reisjä hukkasaamisõst. 17 võrokõsõ nimi om raot mälehtüskivi sisse Võron Katariina kerigu kõrval. Egäüts' näist oll' hinnat inemine.

  Tõistõga üten läts' ka Sika Heino, liinavolinik, aolehe ja vanaraamadu äri Viruskundra umanik.Viruskundra äri oll' ummamuudu kultuurikeskus, kon olli suvõl olnu üllen Valtri Edgari pildi.

  Ku näütüs oll' maaha võet, ripõnd' viil kavva aigu pääle Estonia põhjaminekit üts'ainus pilt – laivahukust. Küsse Heino läsä Maria käest, mille tuu sääl viil om. Tull' vällä, et pildi oll' liinavalitsusõlõ tel'nü Võro liinapää Oti Jaak, miis', kiä oll' Ruutsi minejide iinotsan...

  1994. aasta 28. mihklikuu päävä varrahummõgu oll' taivan katõkõrdnõ vikõr'kaar'. Tuu olõs olnu nigu märk' suurõst õnnõtusõst.

  Valpri Liina
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Ilma võro keelelda mu meelest võro kultuuri inämb olõ-i.

  Kirämiis' Kaplinski Jaan võro keelest ja kultuurist (VT)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!