Nummõr' 160
Hainakuu 29. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võromaa rituaalõ tetäs Munamäe pääl
 • Uudissõ
   
 • Moosten peeti lina- ja käsitüülaatu
 •  
 • Pöörädse sannalidsõ Tarto hansahoovin
 •  
 • Pillipiknik ja käsitüüpäiv Süvähavval
 •  
 • Võrokõnõ Villändi folgipidol
 • Elo:
   Vana Võromaa Urvaste kihlkund
   
 • Prisko Mart ots ja löüd
 •  
 • Rahvajutt, Van’t ja vana pühäpaiga
 •  
 • Kihlkunna-päävä köütvä ütte
 • Märgotus
   
 • Võrokõsõ Tarto hansapäivil
 •  
 • Frey Karli suguvõsa sai 8. kõrda kokko
 •  
 • Soomõ traktori-muusõum om kõva sõna
 • Perämine külg
   
   
  Frey Karli suguvõsa sai 8. kõrda kokko
   
   
  Hainakuu 5. pääväl tulli Põlva lähkül Orajõõ külän kokko Frey Karli perrätulõja.

  Vastavõtjas oll’ Karli poja Aleksandri poig Rohtla Vaino uma perrega.

  Sugulaisi tull’ kohalõ üle poolõsaa. Seo oll’ jo suguvõsa katsas kokkosaaminõ. Edimäne kõrd oll’ sääne tähtsä pido 1984. aastal Ruusmäe kandin Palojüril.

  Mi suguvõsa aolugu naas’ pääle 1859. aastagal, ku Meremäel Kalatsova külän sündü poiskõnõ Frey Karl Ludwig. Ristiti tä Vahtsõliina kerikun.

  1890. aastagal võtt’ tä naasõs Kahkvast peri tütärlatsõ Kanguri Lotta.

  Näile sündü säidse last: Gustav, Aleksander, Otto Wilhelm, Eduard, Alwine, Konstantin ja Salme-Johanna.

  Elo läts’ nii, et minti perrega Rogosi mõisahe Huläku küllä, kohe ostõti renditalo.

  Inne seosuvist suurt suguvõsapito kõrrald’ suguvõsa juhtkogo (Toro Kalju, Tiku Maire, Soka Sale, Kookmaa Ilmar ja Valsi Aile) tarõn kuunolõki. Neli aastat juhtkogo vanõmba ammõtit pidänü Toro Kalju and’ juhtohja üle noorõmbalõ sugulasõlõ Soka Salele. Aitüma Kaljulõ tettü tüü iist. Vahtsõs liikmõs võeti Koemetsa Marko.

  Kaeti üle teedüs sugulaisi kotsilõ ja kinnütedi suguvõsa lipu kava.

  Kõnõldi viil ka ammõdiraha määrämisest juhtkogo vanõmbalõ ja näüdäti suguvõsa juubilarõlõ antu õnnõsuuvmiskirju.

  Kokkotulõgi jaos oll’ paprõ pääle joonistõt ka suur sugupuu, kohe taheti viil sündünüisi latsi mano panda.

  Pererahvas pakk’ kokkotulnuilõ umalt puult lämmit kardohkit külmä koorõhämmätüsega ja hääd kodotaari.

  Kinkal isso ja tahtmist oll’, sai pruuvi vibulaskmist.

  Valsi Lisete laul’ kuun klassivele Andrega mõnõ hää eestikiilse laulu. Ilm oll’ illos ja kokkotulnu inemise rõõmsa. Inne kodominekit anti sõna, et nelä aasta peräst saias jälki kokko.

  Valsi Aile, Frey Karli perrätulõja
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!