Nummõr' 160
Hainakuu 29. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võromaa rituaalõ tetäs Munamäe pääl
 • Uudissõ
   
 • Moosten peeti lina- ja käsitüülaatu
 •  
 • Pöörädse sannalidsõ Tarto hansahoovin
 •  
 • Pillipiknik ja käsitüüpäiv Süvähavval
 •  
 • Võrokõnõ Villändi folgipidol
 • Elo:
   Vana Võromaa Urvaste kihlkund
   
 • Prisko Mart ots ja löüd
 •  
 • Rahvajutt, Van’t ja vana pühäpaiga
 •  
 • Kihlkunna-päävä köütvä ütte
 • Märgotus
   
 • Võrokõsõ Tarto hansapäivil
 •  
 • Frey Karli suguvõsa sai 8. kõrda kokko
 •  
 • Soomõ traktori-muusõum om kõva sõna
 • Perämine külg
   
   
  Pillipiknik ja käsitüüpäiv Süvähavval
   
  Puulpäävä, 2. põimukuu pääväl peetäs Süvähavva külän Kalmatõmäel säitsmes pillipiknik. Kokko saava pillimängjä ja nuu, kinkalõ miildüs pillimängu kullõlda. Kimmäst kavva, eelarvõt ja eelektrit üritüsel ei olõ.

  Ku pümmes lätt, pandas tulõ ja tõrvigu palama. Pillipiknik nakkas pääle kell 16.

  A päiv pääle pillipiknikku, 3. põimukuul peetäs Süvähavva luudustalon suvõ tõõnõ käsitüüpäiv. Seokõrd kõnõldas langast. Värvitäs talo lambidõ villast kedrätüt langa, poimitas paila ja koetas vüüd. Käsitüüpäiv nakkas pääle kell 10 ja huvilisõ piäsi hindä tulõkist inne Süvähavva luudustallo teedä andma.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!