Nummõr' 160
Hainakuu 29. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võromaa rituaalõ tetäs Munamäe pääl
 • Uudissõ
   
 • Moosten peeti lina- ja käsitüülaatu
 •  
 • Pöörädse sannalidsõ Tarto hansahoovin
 •  
 • Pillipiknik ja käsitüüpäiv Süvähavval
 •  
 • Võrokõnõ Villändi folgipidol
 • Elo:
   Vana Võromaa Urvaste kihlkund
   
 • Prisko Mart ots ja löüd
 •  
 • Rahvajutt, Van’t ja vana pühäpaiga
 •  
 • Kihlkunna-päävä köütvä ütte
 • Märgotus
   
 • Võrokõsõ Tarto hansapäivil
 •  
 • Frey Karli suguvõsa sai 8. kõrda kokko
 •  
 • Soomõ traktori-muusõum om kõva sõna
 • Perämine külg
   
   
  Pöörädse sannalidsõ Tarto hansahoovin
    
   
  Sannalidsõ lava pääl. 
    
  Lavastaja Mäeotsa Ain om Rahmani Jani käest jälki üte tiatritükü vällä vihtnu. Kõnõldas tan ilosat võro kiilt nigu Jani tüken õks, õnnõ päälkiri om eesti keeli «Saun».

  Ma käve edimäst etendüst kaeman, naari sällä likõs ja või-olla, et sai tarkust kah mano.

  Näütüses jäi mullõ miilde, kuimuudu om inglüse keelen «Andres, võta rõiva säläst!», määne om hää sannapuu ja kuimuudu tuu ahjo tulõ panda. Mille rattamehe hindäl pedaali rihmuga jalgu külge köütvä, kiä om «ettetuulutaja» ja viil egäsäändsit asjo.

  Mängvä Sepä Ott, Jäägri Merca, Tääri Veiko, Oja Tõnu, Tennosaarõ Liina, Mureli Hilje ja Hansingu Meelis – kõik piäs teedä nime ja inemise olõma.

  Kõik nä mängvä mitund rolli, õnnõ Hansing mäng õnnõ Hansingut ja timä tegeläsest om õkvalt hallõ. Esi kütt sanna, a ku...

  Hää külh, ma nakka-i ette kõnõlõma, soovida teil hindäl Tarto liina Hansahuuvi kaema minnä. Hää tükk om!

  Ilvesse Aapo

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!