Nummõr' 160
Hainakuu 29. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võromaa rituaalõ tetäs Munamäe pääl
 • Uudissõ
   
 • Moosten peeti lina- ja käsitüülaatu
 •  
 • Pöörädse sannalidsõ Tarto hansahoovin
 •  
 • Pillipiknik ja käsitüüpäiv Süvähavval
 •  
 • Võrokõnõ Villändi folgipidol
 • Elo:
   Vana Võromaa Urvaste kihlkund
   
 • Prisko Mart ots ja löüd
 •  
 • Rahvajutt, Van’t ja vana pühäpaiga
 •  
 • Kihlkunna-päävä köütvä ütte
 • Märgotus
   
 • Võrokõsõ Tarto hansapäivil
 •  
 • Frey Karli suguvõsa sai 8. kõrda kokko
 •  
 • Soomõ traktori-muusõum om kõva sõna
 • Perämine külg
   
   
  Moosten peeti lina- ja käsitüülaatu
   
  Peedosaarõ Kaisa
      
   
   
  Pilbergi Pireti tett linast kaalkiräk.  Linakua man näüdäti, midä Moostõ kandin linast tetäs. 
      
  Minevä puulpäävä, 26. hainakuul peeti Moosten linalaatu. Kauplõjit oll’ peris hulga, a noid, kiä linast rõivast, linaõlli vai muud linaga köüdetüt kraami paki, olõs võinu inämb olla.

  Paari linakraamiga kauplõjaga tei laadu pääl juttu. Näi, et üte kaupmehe man oll’ pall’o rahvast. Pilbergi Piret Võrolt (28), kiä tege ja müü linatsit rõivit, selet’, et näil lätt laadu pääl kõgõ küländ häste. «Kundõsit om pall’o ja inemise tiidvä joba, et linanõ rõivas om hää.»

  Kas mõni kuulsa inemine om kah Pireti käest midägi ostnu? Piret kitt’, et timä käest omma linatsit rõivit ostnu tunnõt saatõtegijä Võsa Piitre ja Justamendi laulja Lunge Toomas.

  Virumaalt Kundast laadu pääle paakindit ja põlli müümä tulnu Aljaste-Arengu Sirje hääd laaduõnnõ kittä es saa. Nal’aga poolõs ütel’ tä, et jo sis seo lämmi ilm ei olõ paalappõ ja põlli müügis kõgõ parõmb. A timägi om kõva laatõ pääl käüjä ja ütel’, et ütekõrra ostnu timä tettü latsipapu kuulsa korvpallimiis Müürsepä Martin.

  A kõik es käü linalaadu pääl kauplõmisõ ümbre kah. Päält kauplõjidõ oll’ laadu pääle tulnu ka noid, kiä mõistsõ kõnõlda tuust, mille lina hää om. Mõisa hobõsõtallin oll’ valla näütüs «Eesti linalugu», säälsaman aeti lina kotsilõ ka tiidüslikku juttu. Linakua man oll’ valla linaküük, kon sai maitsa linajahust tettüisi kuukõ ja juukõ.

  Viil üts põnõvamb kotus linalaadu pääl oll’ Mõnistõ muusõumi tüükoda, kon poimiti kaplu. Tulviste Hele (56) lask’ umil sõrmil kipõlt kävvü ja esi mugu jutust’ tuu man: «Mi teemi egäsugutsit köüdsi ja kaplu. Talun vanastõ oll’ vaia kõikvõimalikkõ kaplu ja köüdsi, inemiisil läts’ näid sünnüst surmani vaia. Häll jo köüdetäs lae ala kablaga ja koolnu kirst lastas kah kablaga hauda. Ma loi kokku: miihil om vanastõ vaia lännü 25 eri nimetüst kaplu, naisil mõni veidemb.» Ja niimuudu mukka juttu aiõn sai Helel tsuvvanüür valmis.

  Rahvast oll’ laadu pääl küländ hulga. Jah, linaga köüdetüt kraami olõs võinu inämb olla. A nigu ütel’ Pilbergi Piret, lövvüs kõgõ noid, kiä iristä tahtva. Tuuperäst ma ei irisegi, a ütle, et illos tsillokõnõ laat oll’ ja päiv tuu laadu jaos kah nigu tellit.
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!