Nummõr' 60
Mihklikuu 28. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Osa viläst jääs põllu pääle
 •  
 • 10 aastakka Estoniast
 •  
 • Luud ussõ iin and kavvõst märku: mine tagasi!
 • Elo
   
 • Teppo pill - latsõpõlvõ unistus
 •  
 • Tervüseviga sekä-i tüütegemist
 • Märgotus
   
 • Peegli Henno: Võrumaal om uma nägu viil olõman!
 •  
 • Kas võro kiil'om valmis?
 • Aholämmi
  Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Ilm
   
  Ilm lätt jaihõmbas
    
   
    
  Bergmanni Karl, ilmavana
   
  Rehekuu alustus piäs minemä jaihõmbas nikani ku kuu 5. pääväni. Säält edesi vaheldusõ lämmämbä päävä jaihõmbidõga. Mõnõl puul tulõ veidü vihma.
   
   
   
  Luutkõ vannunaisisuvvõ
   
  Kotussidõ või vannunaisisuvi alusta joba mihklipääväst (29.09) ja olla nika ku 6. tulõva kuu pääväni. Sis kuu muutus ja süküs võtt uhja hindä kätte.

  Ilm muutus undsõpas, satas huuvihma ja lätt jaihõpas, nii egä kolmõ-nellä pääväga umbõs üts' kraat'.

  Mõnõl puul om vannunaisisuvi õnnõ üts', kats' vai kolm päivä ja sinnä sisse tulõ saar' vaestõ latsi silmävett. Külmä pelätä ei olõ. Tuul' om aoldõ õigõ kõva.

  Allasõ Jaan, ilmakaeja Rõugõ lähkült
   
   
  Ilm suuren ilman
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Ilma võro keelelda mu meelest võro kultuuri inämb olõ-i.

  Kirämiis' Kaplinski Jaan võro keelest ja kultuurist (VT)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!