Nummõr' 159
Hainakuu 15. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pidolidsõ saiva leeväst väke
 • Uudissõ
   
 • Varbusõlõ tahetas tetä tii-ilm
 •  
 • Ämariku juttõ raamat
 •  
 • Varas vei sildi «Vana Võromaa»
 •  
 • Tulõ põllumiihi päiv
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlusõ parõmba kirotaja saiva avvohinna.
 • Elo:
   Vana Võromaa Põlva kihlkund
   
 • Miä om lõõtspill?
 •  
 • Massinamiis Vardjalt
 •  
 • Pedäjä ja vapikuus
 • Märgotus
   
 • Näütemäng üte suguvõsa mälehtüisist
 •  
 • Kodo-kandilidsõ Missoh: väiku vihm pito es sekä!
 •  
 • Maakiil vai läti kiil – ku keelel tõsõ otsa käänät, võit kõnõlda kumba tahat
 • Perämine külg
   
   
  Pedäjä ja vapikuus
   
  Saarõ Evar
    
   
  «Karo kakutu petäi» Kiuma-Kuurvere tii veeren. 
    
  Põlva kihlkunnan om silmä jäänü, et tii veeren om vannu pedäjit viil kõgõ rohkõmb alalõ. Nurmõpedäjä kasuma jätmine om vana kommõ, mille periolõmisõst kiäki midägi õigõlõ kirotanu ei olõ.

  Põlva kihlkunnan om silmä jäänü, et tii veeren om vannu pedäjit viil kõgõ rohkõmb alalõ. Nurmõpedäjä kasuma jätmine om vana kommõ, mille periolõmisõst kiäki midägi õigõlõ kirotanu ei olõ.

  Ku kaia Ivan Šiškini maali «Rügä», sõs tuu 19. aastasaa Vinnemaa pildi pääl om rüänurmõn viil hulga vannu pedäjit pistü. Noist sai maapidäjä tõsõ tsõõri toodangut: puu oosõn elunõvidõ mehitside mett.

  Ka Karjalan tettüisi sõõrupalutamisõ pilte pääl om nätä, et ütsigu suurõ pedäjä omma sõõru pääle kasuma jätedü: matal tuli näile hätä es tii ja nimä kah villä väke är es võta.

  Arvada säändsest vanast kombõst om peri eestiaigsõ Võrumaa talumehe mõtlõminõ, et nurmõpindre pääl kasuma nakanut pedäjät ei piä maaha raguma. Mälehtä, ku kahju oll’ vanaesäl, ku sovhoosi traktor oll’ mi Rehemäel noorõlõ pedäjäle sälgä ajanu.

  Parisalu Heino Räpinä kihlkunnast Väiku-Viirksust kõnõl’ sõa-aost peri juttu – ei mälehtägi, kummast täl juttu oll’, vindläisist vai sakslaisist –, a nuu ulli ollõv tahtnu Kaharat pedäjät tii pääle maaha laskõ, et vaindlasõ tiid kinni panda.

  Olli sullõ-mullõ saega kolmandigu puud läbi lõiganu, a sõs nakas’ näil nii kipõ, et Kahhar petäi jäi iks pistü ja om kahhar täämbädseni.

  Arvada, et nuu olli iks sakslasõ. Saksa aigu kattõ Võro liina vapikuus kah Kapstamäe päält är. Kiäki oll’ tuu hindäle küttes tennü.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!