Nummõr' 60
Mihklikuu 28. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Osa viläst jääs põllu pääle
 •  
 • 10 aastakka Estoniast
 •  
 • Luud ussõ iin and kavvõst märku: mine tagasi!
 • Elo
   
 • Teppo pill - latsõpõlvõ unistus
 •  
 • Tervüseviga sekä-i tüütegemist
 • Märgotus
   
 • Peegli Henno: Võrumaal om uma nägu viil olõman!
 •  
 • Kas võro kiil'om valmis?
 • Aholämmi
  Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Seto lauluimä võrokõsõ kaiõn
     
   Võro kiränik Kauksi Ülle om valmis saanu vahtsõ raamadu, «setomoodulidsõ illoshallõ» näütemängu pall'okitetüst ja pall'osõimatust seto lauluimäst Hilana Taarkast, kiä kuuli 70 aastat tagasi.

  Kauksi Ülle ütles, et lauluimäst kirotaminõ võtsõ peris pall'o aigu ja tuus uurõ tä läbi kõik' matõrjaali, miä löüdse. «Loi Taarkast edimäst kõrda Võro lehest, ku olli koolilats',» kõnõlõs tä. «Tuu oll' edimäne lehelugu, miä mullõ miilde jäi.»

  Kiränigu huvvi herät' tuu, et Taarka kõnõl' kõkkõ ja vastas' egäle küsümüsele
  lauldõn. Võromaal sääntsiid lauluimmi tuudaigu inämb es olõ.

  «Seto kultuurin om parhillaki viil alalõ tuud peris umma, miä velistekogodusõ Võromaal joba 200 aasta iist är häöti,» arvas Kauksi Ülle, kiä om võro ja seto kultuuri võrrõlnu ka tõisi soomõugrilaisi ummiga.

  Ku pall'o om vahtsõn näütemängun Taarkast puhast tõtt ja ku pall'o ilokirändüst? Kauksi Ülle sõnno perrä om umajago mõlõmbat. «Mõni päätükk' om peris vantaasia vili ja ega ma es taha ka väega ekä viimäst ku ütsikasja vällä nuhki,» tunnistas tä.

  Kauksi Ülle luut, et «Taarkat» naatas ka lava pääl mäng'mä. «Mäeotsa Ain om plaani pidänü, et võisi midägi tetä,» ütles tä. Ku nii lätt, sis om arvada, et Taarkas saa Merca (Jäägeri Merle), kiä om varramba mäng'nü võrokeelitsiin tiätritükken Barbara Juliane von Krüdeneri ja Ellit.

  «Taarka» toimõnd' Hao Paul, kaasõ tekk' Lauritsa Piitre.

  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Ilma võro keelelda mu meelest võro kultuuri inämb olõ-i.

  Kirämiis' Kaplinski Jaan võro keelest ja kultuurist (VT)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!