Nummõr' 159
Hainakuu 15. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pidolidsõ saiva leeväst väke
 • Uudissõ
   
 • Varbusõlõ tahetas tetä tii-ilm
 •  
 • Ämariku juttõ raamat
 •  
 • Varas vei sildi «Vana Võromaa»
 •  
 • Tulõ põllumiihi päiv
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlusõ parõmba kirotaja saiva avvohinna.
 • Elo:
   Vana Võromaa Põlva kihlkund
   
 • Miä om lõõtspill?
 •  
 • Massinamiis Vardjalt
 •  
 • Pedäjä ja vapikuus
 • Märgotus
   
 • Näütemäng üte suguvõsa mälehtüisist
 •  
 • Kodo-kandilidsõ Missoh: väiku vihm pito es sekä!
 •  
 • Maakiil vai läti kiil – ku keelel tõsõ otsa käänät, võit kõnõlda kumba tahat
 • Perämine külg
   
   
  Kodokandilidsõ Missoh: väiku vihm pito es sekä!
   
   
  Puulpäävä, 12. hainakuul peeti Missoh kodokandipäivä.

  Rahvast oll’ seokõrd kokko tulnu rohkõmb ku varatsõmbil aastil. Tandsõ Belgiä tandsurühm, mängiti pilli, laulõti, aeti juttu – nigu iks kodokandipääväl.

  Päämidselt oll’ nätä vanõmbit inemiisi, a mõnõ noorõ olli iks kah. Küsse mõnõ pidolidsõ käest, kuis nimä Misso kandiga köüdedü omma.
   
  Hõbemäe Toivo (62), bussijuht Võrolt (pildi pääl): Mu sugulasõ omma peri Missost. Täämbäne päiv om olnu väega illos, kõik om ilosalõ kõrda lännü.

  Sika Lembit (59), Misso vallavanõmb: Missoga olõ köüdet nii, et olõ jo 12 aastat Misso vallavanõmb. Pido naas’ pääle säändse jumalakartligu olõmisõga, et kõik kaiva taivast – kas tulõ vihma vai ei tulõ. Edimäne otsus oll’, et tetä pido seeh, a sai iks väläh tettüs. Saimi veidü vihma, a pido sai är peetüs.

  Luht Edda-Karin, Misso valla kultuurijuht: Olõ Missoh sündünu ja siin elänü, vahepääl käve Tartoh opmah ja sis tulli tagasi siiä. Pido oll’ torrõ, vihma oll’ veüdikese, a muido oll’ kõik illos.

  Tarro Endla: Olõ Missoh tüütänü 50 aastat. Kodokandipäiv om illos üritüs – seo aasta om mul edimäne kõrd, ku ma saa lihtsäle istu ja kaia. Väega hää om olnu, et Misso rahvas om kõgõ tundnu huvvi esitegemise vasta ja nii ka seokõrd.

  Küsse Kadaja Tõnis

   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!