Nummõr' 159
Hainakuu 15. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pidolidsõ saiva leeväst väke
 • Uudissõ
   
 • Varbusõlõ tahetas tetä tii-ilm
 •  
 • Ämariku juttõ raamat
 •  
 • Varas vei sildi «Vana Võromaa»
 •  
 • Tulõ põllumiihi päiv
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlusõ parõmba kirotaja saiva avvohinna.
 • Elo:
   Vana Võromaa Põlva kihlkund
   
 • Miä om lõõtspill?
 •  
 • Massinamiis Vardjalt
 •  
 • Pedäjä ja vapikuus
 • Märgotus
   
 • Näütemäng üte suguvõsa mälehtüisist
 •  
 • Kodo-kandilidsõ Missoh: väiku vihm pito es sekä!
 •  
 • Maakiil vai läti kiil – ku keelel tõsõ otsa käänät, võit kõnõlda kumba tahat
 • Perämine külg
   
   
  Näütemäng üte suguvõsa mälehtüisist
   
  Peedosaarõ Kaisa
    
   
  Pereesä Mit’o (Sõrmusõ Paali) jaga lavva otsast perrele leibä. 
    
  Sõrmusõ suguvõsa vanõmba inemise teivä umist mälehtüisist noorõmbilõ kaemisõs setokiilse näütemängu «Mit’o».
   
  12. hainakuu pääväl oll’ Lindoran Jõeveere talo moro pääl pall’o massinit ja inemiisi. Kõik oodi midägi.

  Istõ katõ herrä vaihõlõ. Tull’ vällä, et neo olli Sõrmusõ Mihkli ja Jaan – Sõrmusõ Mit’o ja Marfa viimädse perräjäänü latsõ.Vanaherrä olli väega kõnõlõja ja aig näütemängu uutõn läts’ näidega nigu linnatõn.

  Sis tulli lava pääle ilosidõ seto rahvarõividõga inemise. Etendüs kõnõl’ Mit’ost ja Marfast, näide nelä poja ja kolmõ tütre elost tsaariaost vabariigi aoni vällä (täämbädses om Mit’ol-Marfal pia 80 perrätulõjat, kiä käävä kokko jo 1988. aastagast).

  Nigu iks tuudaigu, tetti ka tuun perren kõvva tüüd ja proomiti kuigi talo är majanda.

  Kolm poissi – Heino, Jaan ja Mihkli – olli väega muusigasõbra ja mänge maatüü tegemise asõmõl parõmba meelega pilli, a talo nõudsõ iks umma.

  Esäl oll’ pojõst hoobis tõistsugumanõ arvaminõ: «Näist kõigist piät iks saama hää talopidäjä!» – nii kõnõl’ Mit’o, kedä mängse Sõrmusõ Paali.

  Jaan ja Mihkli seledi egä näütemängu as’a iks üle kah: kas iks oll’ kah nii vai om sääl parhilla väiku vimka seen.

  Etendüs oll’ kats tunni pikk, a neo olli mu seo suvõ kõgõ miildejäävämbä tunni: nii hingeminejät ja elolist näütemängu olõ-i ma inne nännü. Nätä oll’, et süäme ja hingega tett.

  Au autorilõ ja muidoki suur kumardus Jaani ja Mihkli iin, kiä sutsõ uma jutuga seo etendüse mu jaos viil huvitavambas tetä. Aituma, et nä lubasi minno ummi mälehtüisi sisse!

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!