Nummõr' 159
Hainakuu 15. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pidolidsõ saiva leeväst väke
 • Uudissõ
   
 • Varbusõlõ tahetas tetä tii-ilm
 •  
 • Ämariku juttõ raamat
 •  
 • Varas vei sildi «Vana Võromaa»
 •  
 • Tulõ põllumiihi päiv
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlusõ parõmba kirotaja saiva avvohinna.
 • Elo:
   Vana Võromaa Põlva kihlkund
   
 • Miä om lõõtspill?
 •  
 • Massinamiis Vardjalt
 •  
 • Pedäjä ja vapikuus
 • Märgotus
   
 • Näütemäng üte suguvõsa mälehtüisist
 •  
 • Kodo-kandilidsõ Missoh: väiku vihm pito es sekä!
 •  
 • Maakiil vai läti kiil – ku keelel tõsõ otsa käänät, võit kõnõlda kumba tahat
 • Perämine külg
   
   
  Varbusõlõ tahetas tetä tii-ilm
   
  Allasõ Tiia
    
   
  Rääski Mairo näütäs maketi päält, määne tii-ilm Varbudsõlõ tetäs. 
    
  Suurõtiimuusõumil om plaan ehitä Varbusõlõ pia 1,4 hektäri pääle ummamuudu (maa)ilm, kon saa tiid piten kõndi õkva nigu vanast aost seoilma-aigu.
   
  Mõtõ om sääne, et üte kilomiitre pääle tetäs sääne tii, miä nakkas pääle nigu harilik nurmõvahetii, edesi saa seost munakivi-, ruusa- ja lõpus asfaltbetoontii.

  Tii viirde pandas viil Valkla kõrdsi edesain, 1960. aastidõ peräotsa bendsujaama paviljon ja muud esierälist.

  5–12aastadsõ latsõ saava liiklusliinan mänguautidõga ümbre kärota ja 3–10aastadsõ uma platsi pääl vikurvändä-rata pruuvi.

  Tii-ilma luumisõ man om plaan ka Tilleorg kõrda tetä.

  Muusõumi direktri Rääski Mairo selet’, et niimuudu saa inemiisile häste elävält aoluku tutvambas tetä. Innekõkkõ olõs tuu tii-ilm põnnõv kaia perrile vai sis sõpru tsõõrilõ. Tii põh’aligus läbikäümises-kaemisõs kulunu uma kats-kolm tunni.

  Tii-ilma makett om valmis. Süküskuus saa selges, kas EASi (Ettevõtlusõ arõndamise tsihtasutusõ) käest saias tii-ilma jaos 44 miljonni kruuni eurorahha. Ku rahha antas, naatas timahavva sügüse ehitämä ja tii-ilm saa 2010. aastaga suvõs valmis. Edespiten taht muusõum ka parhillast suuri massinidõ majja suurõmbas ehitä ja tetä mano vanno massinidõ restauriirmistüükua.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!