Nummõr' 158
Hainakuu 1. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võõpsoh tetti tiatrit!
 • Uudissõ
   
 • Timahavanõ Kaika suvõülikuul tulõ jäl Kaikal
 •  
 • «Eesti Looduse» Võromaa nummõr
 •  
 • Jaetas «Mino Võromaa» avvohindu
 •  
 • Perimüskultuuri suvõkuul koolilatsilõ
 • Elo
   
 • Vana Võromaa: Vahtsõliina kihlkund
 •  
 • Kihlkunna veere pääl
 •  
 • Nopri piimämehe Niilo Tiidu mõtõ lindas korgõl
 • Märgotus
   
 • Laadulidsõ Vahtsõliinan: laat oll´ torrõ, ilm oll´ hää!
 •  
 • Vikat vai trimmer?
 • Perämine külg
   
   
  Vikat vai trimmer?
   
  24. piimäkuu pääväl peeti Haanimaal Plaani mäe otsan vikatiga hainaniitmise võistlust. Platsi oll’ tulnu pall’o rahvast, kedä kõva tuul ja vihm es sekä. Uurõmi võistlõjidõ käest, kumb om näide meelest parõmb, vikat vai trimmer? Ja kummaga sis koton niidetäs? Tull’ vällä, et vanamuudsa as’a nigu vikat omma iks täämbädsel pääväl kah hää.
        
   
   
   
  Pargi Veiko (24) Vahtsõliinast: Koton niidä rohkõmb traktori ja niidü-massinaga, vikatit nii tihtsäle kätte ei võta.

  Ku tahat trenni tetä, sis tulõ vikatiga niitä, ku hain vaia maaha saia, sis niidä iks trimmeriga.
   Luku Eero (18) Haanist: Koton niidä vikatiga. Esä niit kõik aig vikatiga, vahepääl niidä esi kah. Trimmerit ja sändsit asju ei pruugi.

  Kuiva ilmaga om trimmer parõmb, likõ ilmaga jäl vikat. Vanna kuionut haina om halv vikatiga niitä.
   Mee Ats (43) Mustahambalt: Koton niidä tuuga, mis ette juhtus, a vikat om iks kõgõ kõvõmb.

  Hää, et säändsit võistluisi tetäs, hää jahutaja ilm oll’ kah, kuumaga olõs tan är koolnu. Kuiva haina om halv niitä kah.
   
        
        
   
   
   
  Rauba Sirje (56) Võrolt:Koton ümbre kürvidsäpuhma niidä seo vikatiga, a muidu omma meil murutraktori ja trimmeri ja sändse as’a kah olõman. Sis ku mu imä elli, sis sai kõik hain lehmile vikatiga tettüs, sis es olõ meil niitmismassinit. No vikat om iks huvitav. Kunnus Andres (51) Meremäelt: Koton niidä iks vikahtiga nii pall’o ku vaia om, vahepääl tarvida trimmerit kah.

  Vikaht õks om parõmb ku ütskõik määne muu riist.
   Udumäe Valev (56) Plaanilt: Koton om trimmer ja muroniitjä, kannolõ niidä vikahtiga. Egäl as’al omma uma hää ja via. Kodohoovi saat muroniitjäga kipõlt är niitä. Vikahtiga jäl võtat haina parõmbahe. Mar’apuhma ja uibidõ ümbre niidä kõik vikahtiga. Trimmeriga, näet, lasõt muido puhma katski. 
        
  Küsse Peedosaarõ Kaisa
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!