Nummõr' 158
Hainakuu 1. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võõpsoh tetti tiatrit!
 • Uudissõ
   
 • Timahavanõ Kaika suvõülikuul tulõ jäl Kaikal
 •  
 • «Eesti Looduse» Võromaa nummõr
 •  
 • Jaetas «Mino Võromaa» avvohindu
 •  
 • Perimüskultuuri suvõkuul koolilatsilõ
 • Elo
   
 • Vana Võromaa: Vahtsõliina kihlkund
 •  
 • Kihlkunna veere pääl
 •  
 • Nopri piimämehe Niilo Tiidu mõtõ lindas korgõl
 • Märgotus
   
 • Laadulidsõ Vahtsõliinan: laat oll´ torrõ, ilm oll´ hää!
 •  
 • Vikat vai trimmer?
 • Perämine külg
   
   
  Nopri piimämehe Niilo Tiidu mõtõ lindas korgõl
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Niilo Tiidul om plaan naada ka liinarahvalõ eläjäpidämist näütämä. 
    
  Vahtsõliina kihlkunna tõsõn veeren Kärinä külän omma pia kõik ettevõtmisõ «Nopri piimämehe» Niilo Tiidu (46) näko. Tiit tahtnu, et tõsõ kah parõmba elo pääle saanu, a inemise ajava vahepääl sõra vasta nigu vas’ka, ku näid pümmest laudast vällä päävä kätte härgütedäs.

  Niilo Tiitu tuntas tuu perrä, et tä tege hääd kohopiimä. Nopri talomeieri kraam om saanu avvohindu ja puha. Ku aigu saa, käü Tiit tuud esi laatu pääl möömän, talomehe rõiva sälän (sis ostõtas kohopiimä viil parõmbahe).

  Mille sis piimämiis vahepääl neli aastakka «mäe pääl», Riigikogon istsõ, lips iin ja ülikund sälän? Vast tuuperäst, et rahva rahha karmanihe aia?

  «Piimämehe tüü palk om tuu, kuis kundõ su tüüd läbi ostmisõ hindasõ,» pruuv Tiit selges tetä, miä om vahet piimämehe- ja poliitigutüül. «Poliitigu tüü olõ-i hariligulõ inemisele sändside mõõdipuiõga mõõta. Tuuperäst piät poliitik kulutama viländpall’o aigu uma tüü tulõmusõ serviirmises.»

  Tiidul olõ es poliitigukarjääri ehitämise plaani ja tuuperäst nakka-s tä uma tüü tulõmusõ serviirmise pääle väke raiskama (parõmb tekk’ tuu asõmõl vahepääl iks kohopiimä kah).

  A midä tä sis «mäe pääl» tekk’: «Kõik säädüse käüti läbi ja tuud tetti Euroopa «kammiga».» Tõnõ suurõmb tüü, midä tä avit’ tetä, oll’ laemb plaan vällä märki, määne saa olõma mi maaelo aastil 2007–2013 ja toolõ plaanilõ säädüisiga raam ümbre ehitä.

  Tiit arvas esi, et tull’ poliitigu-tüüga toimõ külh. Kõgõ inämb vastakarva oll’ tuu tüü man hoobis sääne asi, et väega suurõ ao pidi sõitma autoga. «Võro-Talina tii om üts paras miiniväli,» oll’ viie latsõ esä peris murrõn. «Emmel oll’ muidoki uma valu, et kattõ firmat kohapääl kammanda.»

  No ja egä külämehe es jätä kah piimämehest poliitigulõ hambit külge löömäldä! Egäüts ütel’, kuis timä as’ast arvo sai: «Jämmelt võttõn egä kolmas arvas seoniaoni, et talopoig om iks viil mäe pääl tüül,» ütles Tiit ja timä näost paistus, et tuu asi tälle nall’a joht ei tii. «Kes arvu saa, et sääl om vaia maainemiisi asju aia, pall’o sääl saa noid asju aia ja määndse omma olnu Niilo Tiidu võimõ noid aia, nuu ei hurjuta.»

  Mõtlõs tulõvigu pääle

  Parhilla om Tiit poliitigategemise vähämbält mõnõs aos nukka visanu. «Noid, kes poliitikahe presvä, om aost aigu olnu hulga, a siiä maalõ ettevõtjas tulõjist om põud,» seletäs tä. «Ku tulõvigu pääle mõtõlda, sis latsilõ ei olõs esä poliitigukarjäär andnu võimalust säitsmendät põlvõ maaettevõtja olla. A tuu om mu jaos kõgõ tähtsämb asi.»

  Nii pandki Tiit kõik uma väe ja ao talo ja meieri edesiminekihe ja küläelo vidämiste. Talo 160 lehmä andva piimä kokko 4000 liitrit päävän, puul müü Tiit Valiolõ (saa 4.15 liitrist), puul jääs umalõ meierile. Tüüd and 14 inemisele, hindäle päälekauba. Latsõ omma kah egäüts kolmandigu kotussõga tüül. Kohopiim, jogurt ja sõir läävä päämidselt Talina liina. Uma juustutüüstüs saa kah mõnõ ao peräst valmis.

  Tiit om hoolõga projektõ kirotanu: pia saa raha-abi toega valmis konvõrentsikeskus, kon liinarahvas saa iks ka hääd talomeieri kraami maitsa ja üten osta. «Taloh om vahtsõnõ nuurkar’alaut plaanih, mis olõsi ehitet niimuudu, et saasi ka liinarahvalõ näüdädä, määnest muudu seo ilma aigu eläjit peetäs,» kõnõlõs Tiit.

  Muudsa as’a, agroturismi, tsihin liigusõ Tiidu mõttõ kõgõ vilkambalt. Plaan om tetä ümbretsõõri terve võrk nigu om Hurmioro vai Mõtsamoori perretsõõr. «Küläh kõik, kes tahtva, saava ja mõistva, võiva üteh lüvvä,» ütles Tiit. A seo kotussõ pääl olõ-i timä helü nii väega kimmäs.

  Küllä om vajja tegüsit inemiisi

  Nigu vällä tulõ, tahtnu külärahvas külh ütte ja tõist tetä, a millest midägi kuulda ei taheta, omma projekti, arvoandminõ, koolitusõ. Ja midä om küläinemisel esieränis rassõ usku, om tuu, et ku tahat määndsestki fondist suurt rahha kätte saia, piät ka hindä rahakoti ravva vallalõ tegemä.

  Tiit om hädän ja luut umma küllä tuvva mano säändsit tegüsit inemiisi, kinkal liinaelost viländ. Säändsit om: näütüses üte noorõ perre vanõmba tahtva maaha panda Rocca Al Mare eliitkooli oppaja ammõdi, naada Kärinä külän umma ello ja tüüd tävveste vahtsõn tsihin vidämä. Hoiami sis Tiidulõ ja timä plaanõlõ päkkä!

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!