Nummõr' 158
Hainakuu 1. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võõpsoh tetti tiatrit!
 • Uudissõ
   
 • Timahavanõ Kaika suvõülikuul tulõ jäl Kaikal
 •  
 • «Eesti Looduse» Võromaa nummõr
 •  
 • Jaetas «Mino Võromaa» avvohindu
 •  
 • Perimüskultuuri suvõkuul koolilatsilõ
 • Elo
   
 • Vana Võromaa: Vahtsõliina kihlkund
 •  
 • Kihlkunna veere pääl
 •  
 • Nopri piimämehe Niilo Tiidu mõtõ lindas korgõl
 • Märgotus
   
 • Laadulidsõ Vahtsõliinan: laat oll´ torrõ, ilm oll´ hää!
 •  
 • Vikat vai trimmer?
 • Perämine külg
   
   
  Vana Võromaa: Vahtsõliina kihlkund
   
  Kääbästepalo
    
  Naid teid tulõ siiä hulga. Vai sis lätt siist. Tii lätt Loosi mõisahe ja tii lätt Peräniitü ja säält edesi Imarulõ. Tii lätt Sutõ küllä ja tii lätt Puutlilõ, a võit poolõ tii päält Kakõoro pääle kah käändä. Ja kohe tuu tii läbi Hirdi mõtsa lätt, tuud ma ei tiiäki.

  Kääbästepalo om üts illos palo. Tah om peris kavvõndahe nätä, ku mõni seeneline tulõ. Paladnu pääl om hulga siini – kivipuravikkõ ja kikkasiini, makõsiini, palosiini, kärbläsesiini... Vahtsõ seene (noid innemb es süvvä, peeti «hussisiinis») omma kitsõmampli, noid om kah ilmadu hulga. Ja seenelisi käü, Sutõ küläst ja Loosi mõisast ja kuulda om, et kavvõmbalt kah. Ku ei taha tõisi seenelisiga kokko trehvädä, võit hinnäst mõnõ kääpä taadõ är käkki.

  Kääbästepaloh om hulga kääpit. Kiä tuud tiid, ku pall’o. Ammõtligult omma nä üle loedu ja naid om 30 ümbre, a tegeligult lövvät, ku kaia mõistat, viil kääpit ja kivve.

  Naid kääpit ja kivikalmõt om vanast kah uurit. Võro liinatohtri Kreutzwald ollõv üten paroniherrä Liphartiga naid tsungnu. Perämine kõrd uuriti kääpit ja kivikalmõt 1960. aastidõ keskpaigan.

  A mu jaos om kääpist ja kivikalmist tähtsämb õks palo. Mõts omgi mu jaos latsõst pääle tähendänü pallo. Valgõt pallo. Säänest, koh kasusõ suurõ harva pedäjä ja koh olõ-i pümme. Kohe om sisse aet hulga tsihte, et saanu tulõlõ piiri panda, ku mõts palama piäsi minemä.

  Üts sääne om Kääbästepalo. Palo, kohe lätt (vai kost tulõ) pall’o teid, koh kasus esisugumaidsi siini ja kohe om käkit hulga vana ao mõistatuisi.

  Rahmani Jan
   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!