Nummõr' 158
Hainakuu 1. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võõpsoh tetti tiatrit!
 • Uudissõ
   
 • Timahavanõ Kaika suvõülikuul tulõ jäl Kaikal
 •  
 • «Eesti Looduse» Võromaa nummõr
 •  
 • Jaetas «Mino Võromaa» avvohindu
 •  
 • Perimüskultuuri suvõkuul koolilatsilõ
 • Elo
   
 • Vana Võromaa: Vahtsõliina kihlkund
 •  
 • Kihlkunna veere pääl
 •  
 • Nopri piimämehe Niilo Tiidu mõtõ lindas korgõl
 • Märgotus
   
 • Laadulidsõ Vahtsõliinan: laat oll´ torrõ, ilm oll´ hää!
 •  
 • Vikat vai trimmer?
 • Perämine külg
   
   
  Perimüskultuuri suvõkuul koolilatsilõ
   
  Kuu ao peräst, 1.–3. põimukuul tulõ Võro instituudin joba kuvvõs 12–17-aastaidsilõ koolilatsilõ mõtõld perimüskultuuri suvõkuul.

  Laagrin saa oppi võro kiilt, lähkümbält tutvas saia Võro liina aoluuga, proovi tuud, kuis om anda uma helü lastekas.ee Jussi-multika tegeläisile. Saias inämb tutvas rahvakallendriga ja tetäs esi vahtsõ aasta kallendri. Üts õdak kõnõldas sannast, opitas vana-ao sannakombit. Kõik oppusõ omma võro keelen.

  Laagrihe oodõtas latsi ja nuuri üle vana Võromaa. Hindäst saa teedä anda nika ku seo kuu 21. pääväni.

  Inämb teedüst saa Laube Kadri käest tel 511 7348 vai kadriglaube@hotmail.com.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!