Nummõr' 158
Hainakuu 1. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võõpsoh tetti tiatrit!
 • Uudissõ
   
 • Timahavanõ Kaika suvõülikuul tulõ jäl Kaikal
 •  
 • «Eesti Looduse» Võromaa nummõr
 •  
 • Jaetas «Mino Võromaa» avvohindu
 •  
 • Perimüskultuuri suvõkuul koolilatsilõ
 • Elo
   
 • Vana Võromaa: Vahtsõliina kihlkund
 •  
 • Kihlkunna veere pääl
 •  
 • Nopri piimämehe Niilo Tiidu mõtõ lindas korgõl
 • Märgotus
   
 • Laadulidsõ Vahtsõliinan: laat oll´ torrõ, ilm oll´ hää!
 •  
 • Vikat vai trimmer?
 • Perämine külg
   
   
  Jaetas «Mino Võromaa» avvohindu
   
  10. hainakuu pääväl kell 13 tennätäs Võro instituudi moro pääl 21. «Mino Võromaa» jutuvõistlusõ parõmbit kirotajit ja näüdätäs võistlustöiest kokko säetüt latsiraamatut «Tähekipõn ja kuumuro».

  Timahavvatsõlõ võrokeelitside kirätöie võistlusõlõ saadi 129 kirotajat kokko 144 tüüd, noidõ siäst valõ hindaja raamatuhe 67 tüüd.

  «Tähekipõn ja kuumuro» om raamat latsõlt latsõlõ. Raamatuhe om pildi tennü kunstnik Parisõ Pia.

  ««Mino Võromaa» jutuvõistlus oll’ seo aastak kimmämb ku inne,» kõnõl’ võistlusõ kõrraldaja Laube Kadri Võro instituudist. «Kirotajit oll’ mineväaasta külh inämb, a jutu olli timahavva parõmba. Kirotajil om, midä üldä ja minkast huvitavalt kirota.»

  Laube Kadri nimmas’, et «Mino Võromaa» raamadu omma võro keele oppajidõ meelest hää lugõminõ nii eesti ku võro keele tunnõn. Samavannuidsi latsi kirätükke om tõisil latsil põnnõv lukõ. Saman avitasõ latsi kirja pantu vanavanõmbidõ ja vanõmbidõ mälehtüse alalõ hoita kombit ja kultuuriperändüst. Hindä kirotõdu jutu raamatun ärtrükmine and julgust ja härgütäs ka edesi vahtsit juttõ kirotama.

  Latsi ja nuuri võrokeelitside kirätöie võistlus naas’ pääle 1987. aastagal Võro hariduskuundisõ iistvõtmisõl. 2000. aastagast pääle kõrraldas ettevõtmist Võro instituut.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!