Nummõr' 158
Hainakuu 1. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võõpsoh tetti tiatrit!
 • Uudissõ
   
 • Timahavanõ Kaika suvõülikuul tulõ jäl Kaikal
 •  
 • «Eesti Looduse» Võromaa nummõr
 •  
 • Jaetas «Mino Võromaa» avvohindu
 •  
 • Perimüskultuuri suvõkuul koolilatsilõ
 • Elo
   
 • Vana Võromaa: Vahtsõliina kihlkund
 •  
 • Kihlkunna veere pääl
 •  
 • Nopri piimämehe Niilo Tiidu mõtõ lindas korgõl
 • Märgotus
   
 • Laadulidsõ Vahtsõliinan: laat oll´ torrõ, ilm oll´ hää!
 •  
 • Vikat vai trimmer?
 • Perämine külg
   
   
  «Eesti Looduse» Võromaa nummõr
    
   
  Aokirä «Eesti Loodus» piimäkuu nummõr kõnõlõsVõromaast. Kirämiis Konnula Margus kirotas tuust, mink poolõst Võromaa «ummamuudu» om ja hoiatas, et tan tohe-i autoga õkva sõita: sõit või lõppõ kraavin.

  Võromaa muusõumi juht Toomiku Siiri pruuv seletä, määndse omma võrokõsõ ja määndse as’a Võromaa aoluun omma seo rahvakibõna olõmist mõotanu. Luuduskaitsõst tegevä juttu Rohu Urmas, Poltimäe Ena ja Saarnits Pille, kotussõnimmi uurja Saarõ Evar kirotas Võromaa mäenimmist ja Raudoja Ahto Haani luuduspargi vannost talohuunist.

  Viil märgotas Jüvä Sullõv tuust, kuis võro kiilt ärhäömisest pästä. Tomsoni Pille om uurnu vanno Karula talokaartõ ja kirotas tuust, midä põnõvat saa noist vällä lukõ umaaigsidõ talomaiõ kotsilõ.

  Kaarna Ivi jutt om Võromaa mõisapargõst, Kärgenbergi Helina kirotas Ess-suust, Kivistigu Maris matkaratust, Soesoo Alvar põnõvast maastigust ja Relve Hendrik tuust, et Võromaa om põlispuiõ kuningriik.

  Ruthe Ain tege juttu ka ütest halvast as’ast – keskkunnainspektsioon löüd egä veitkese ao takast, et määnegi tarõkõnõ om pistü pant jõõ vai järve viirde säändse kotussõ pääle, kohe tuud tetä ei tohe.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!