Nummõr' 158
Hainakuu 1. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võõpsoh tetti tiatrit!
 • Uudissõ
   
 • Timahavanõ Kaika suvõülikuul tulõ jäl Kaikal
 •  
 • «Eesti Looduse» Võromaa nummõr
 •  
 • Jaetas «Mino Võromaa» avvohindu
 •  
 • Perimüskultuuri suvõkuul koolilatsilõ
 • Elo
   
 • Vana Võromaa: Vahtsõliina kihlkund
 •  
 • Kihlkunna veere pääl
 •  
 • Nopri piimämehe Niilo Tiidu mõtõ lindas korgõl
 • Märgotus
   
 • Laadulidsõ Vahtsõliinan: laat oll´ torrõ, ilm oll´ hää!
 •  
 • Vikat vai trimmer?
 • Perämine külg
   
   
  Timahavanõ Kaika suvõülikuul tulõ jäl Kaikal
   
  Kaika suvõülikuul tulõ timahava 8.–10. põimukuu pääväl (8.–10.08.) Karula kihlkunnan Kaikal. Seo om 20. kõrd suvõülikuuli pitä. Ka edimäne Kaika suvõülikuul peeti Kaikal, kost om saanu ka üritüse nimi.

  Võrokõisi suurt suvist kokkosaamist kõrraldasõ seokõrd Kaika kandi inemise (Karula hoiu ühing) Võro seldsi abiga. Plaanin omma loengu, kultuuriprogramm, latsikoolitus, huvisõidu.

  Saa kuulda ehtsät karula kiilt (Kivi Luule kõnõlõs umast Apja küläst), hääd kokkovõtõt võrokõisi ja tõisi soomõugrilaisi käekäügist viimädse 20 aasta joosul (kõnõlõs Kama Kaido), üle hulga ao kõnõlõs Võromaal tähetiidläne Kasagu Enn jne.

  Lähemb teedüs: Treimuthi Tea, pääkõrraldaja, tel 5344 1780, teatreimuth@gmail.com; Jüva Sullõv, Kaika suvõülikooli rektor, tel 5554 3727, juvasul@ut.ee.

  UL

   
  20. Kaika suvõülikuul Kaikal 8.–10.08.2008, kava:
   
  Riidi, põimukuu 8. päiv

  11.30 buss sõit vällä Võro kerigu mant
  14 suvõülikooli alostus
  sõnavõtmisõ: vallavanõmb Tõntsu Tiit ja kõrraldaja

  Suurilõ
  14.30 Jüvä Sullõv: Kaika suvõülikuul 20
  15 Elleri Kalle: Karula kandi keelest
  15.30 Ojala Uuno: Kaika koolilugu
  16 Koemetsa Enn: mõtskundõ aoluust
  16.30 Rohu Urmas: Karula rahvuspargist

  Latsilõ
  14.30 hobõsõsõit
  19 võrokeelidse Jäno-Jussi multiga

  17.15 latsi näütemänge: «Illimari kos’ankäük» (Kääpä kuul), «Mõmmibeebi», «Kuldmuna» (Vahtsõliina kuul)
  19 arotus «Midä tetä väikeisi maakuulõga?»
  pääarotaja: Kõva Kalvi ja Viiardi Piitre
  19.50 iloõdak: Talliina Võro seldsi «Liiso», «Lõkõriq»
  23 üülaulminõ tulõ man. Iist võtva Eda-Kai Simmermann, Väiku Hellero ja Võromaa laulunaasõ. Samal aol: filmiõdak (võrokeelidse filmi ja telesaatõ)


  Puulpäiv, põimukuu 9. päiv

  Suurilõ
  7 hummogunõ mõtsankäük Visnapuu Kalmeriga
  9 Kõivupuu Marju: Võromaa ku tarku ja tiidjide inemiisi maa
  9.30 Tomsoni Pille: Karula vannust sõõrumaiõst
  10.30 Merila Helbe: Lattigu Jaanist
  11 Apja Luule: Apja külä aoluust ja mõtsatüüst
  11.30 Rangb’y B’yvind: võro ja nynorski keelest

  Latsilõ
  9–12 tüütarõ: lambidõ pügämine
  14–17.30 mesinigu man käümine

  12.15 Lüllemäe koolilatsi Lattigu Jaani teemalinõ etteastminõ
  14 Kaika kandi kaeminõ kas bussiga (juht Drenkhani Jüri) vai uma jalaga (juht Saaroni Arno)
  19 Talliina Võro seldsi tiatritükk «Kommunistligu partei manifest»
  21 Lüllemäe kultuurimaja segäandsambli, simman
  23 üülaulminõ tulõ man. Samal aol filmiõdak


  Pühäpäiv, põimukuu 10. päiv

  Suurilõ
  9 Viselä Agu: kerigukellä akustiga ku kultuurimutõl
  9.30 Kasagu Enn: labatiidüs ja libavastutus
  10 Pajusalu Karl: võro keele aoluust
  10.30 Kama Kaido: võrokõsõ ja tõsõ soomõugrilasõ 20 aastakka ildampa
  11 Kauksi Ülle ja Reimanni Nele: latsi oppamisõst

  Latsilõ
  9 tüütarõ: Preismani Kaili ja Freibergi Lilian
  10.30 Navitroll’a maalitarõ

  12 Kaika latsi kandlõmäng
  12.30 suvõülikooli lõpõtaminõ
  14 lätt vällä buss Kaikalt Võrolõ

  Kõikaig om nätä:
  pildinäütüs «Kaika suvõülikuul 20», maalinäütüs Karula maalilaagri töiset, paigapäälitside seltse tutvustus, Karula kihlkunna sugupuiõ näütüs Karula rahvuspargi keskusõn

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!