Nummõr' 157
Piimakuu 17. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • President tekk’ vallalõ vana Võromaa piirisildi.
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilne sari ETV-n
 •  
 • Veesaarõ Anne avitas Vinne aigu miilde tulõta
 •  
 • Sika Alari ja Looduse Omnibussiga Mustajõõ ja Koiva pääl
 • Elo
   
 • Vana Võromaa
 •  
 • Nagelmaa Uno – toromiis ja tiatrimiis
 •  
 • Võiutüüstüse salahuisi uuri Häidkindi Heino käest
 • Märgotus
   
 • Puhm puu kotust ei täüdä
 •  
 • Proskini Aivo: vanakraam om nigu säitsmes pensioni-sammas
 • Kirä
  Perämine külg
   
   
  Suur viiuputus Võro liinan
   
  Sääne asi sündü 4. lehekuu pääväl mi uman Võro liinan üte mu tutva abielopaari kortõrmajan Vilja uulitsan. 5-kõrralidsõn majan sai suurõ kah’o neli kolmõ tarõga elämist. Viiuputus oll’ nii suur, et taad and eloaig mälehtä.

  Mu tutva Tiia selet’ uma luu, et ka tõsõ võtasi oppust, et uma pääga ei saa iks säändsen majan asju aia.

  Lõuna aigu naas’ tollõn kortõrin äkki egält puult kuum vesi lahmama: lakõ piten müüdä sainu, laearmatuurõst, vannitarõn, WC-n, esikun. Kõik ilm ollõv vett täüs olnu.

  Edimält es saa nä arvugi, et mis valla om lännü! Õnnõs oll’ näil, nigu nõukaaigsil kunagi, hulga anomit, midä ala panda. A nuu sai õkva täüs, tulli kipõlt är viiä. Kümne minodiga sattõ alla viie sentimiitre paksunõ viikiht. Põrmandurõiva ja müübli, kõik olli viin.

  Hää oll’ tuu, et päiv oll’ lämmi ja vesi kah. Sai pallidõ jalguga juuskõ, a nilvõstumist pidi pelgämä. Ku maaha sadanu, olõsi kiirabi vällä pidänü tulõma.

  Miis Jüri oll’ sis joosnu treppe piten üles kaema, kost vesi tulõ. Nä eläse tõsõ kõrra pääl.

  Neländä kõrra pääl eläse noorõ, nuu ehitivä majavanõmba tiidmäldä vannitarrõ vahtsõ radika, et olõs lämmämb mõskõ. A tuu oll’ halvastõ tett ja plahvat’, ujot’ tuuga üle neli elämist.

  Taa vinneaolinõ kasarmu muudu maja om ehitet 1976. aastagal, nii nigu tuukõrd tetti: ütskõik kui, saanu õnnõ kipõlt tüüinemise sisse elämä.

  Noorõ inemise es tiiä, et ei või ummapääd kortõriühistün midägi tetä, viil inämb vannitarõ radikat, sääl ollõv esiki kuumaviitoro, mis andva väikulõ tarõlõ küländ lämmind.

  Mu tutvil es olõ elämine kindlustõt kah, nii ei saaki nä remondi tegemises sentigi. Kui nüüt taad suurt kahh’o kinni masma piät? Vast piäsi nõudma maja kuunolõgi perrä, avaldusõ tegemä taa viiuputusõ kotsilõ? Naa kõik elämise läävä jo väega kallis masma täämbädsel pääväl.

  Taa luu pidi õkva lehte saatma, et ka tõsõ suuri maiu inemise tiiäsi, midä tulõ tõtõstõ pelädä. Tiia ütel’ viil, et egäl halval as’al om ka hää puul, nüüt saiva tarõ hulga puhtambas, ka kappõ tagodsõ, midä muido liigutat õnnõ remondi aigu. Jõudu näile! Ei tiiäki jo, kuis taa asi är klaaritus saa.

  Kudu Alli Võrolt
   
   
  Tere Uma Leht!
   
  Mul lätt häste. Kävemi 30. lehekuul vällämaal – Lätin. Kävemi viipargin. Üüd ollimi hotellin. Reis oll’ väega hää.

  Taha minnä ütte tallo maasikit korjama, et rahha tiini. Prõlla omma maasika viil tuurõ, a kül nä kütses saava.

  Tanilasõ Laura (12) Põlvast
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!