Nummõr' 157
Piimakuu 17. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • President tekk’ vallalõ vana Võromaa piirisildi.
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilne sari ETV-n
 •  
 • Veesaarõ Anne avitas Vinne aigu miilde tulõta
 •  
 • Sika Alari ja Looduse Omnibussiga Mustajõõ ja Koiva pääl
 • Elo
   
 • Vana Võromaa
 •  
 • Nagelmaa Uno – toromiis ja tiatrimiis
 •  
 • Võiutüüstüse salahuisi uuri Häidkindi Heino käest
 • Märgotus
   
 • Puhm puu kotust ei täüdä
 •  
 • Proskini Aivo: vanakraam om nigu säitsmes pensioni-sammas
 • Kirä
  Perämine külg
   
   
  Veesaarõ Anne avitas Vinne aigu miilde tulõta
   
  Võromaalt Karula kihlkunnast peri näütlejä Veesaarõ Anne kuts mi kandi rahvast 21. piimäkuul Kubija laululava pääle. Sääl naatas laulma sändsit laulõ nigu timä noorõpõlvõ pidodõl, kontsõrdi nimi om «Sotspop».

  «Noorõ laulja laulva noid laulõ, midä muvannudsõ ja veitkese vanõmba inemise tiidvä väega häste,» seletäs Veesaarõ Anne, kiä esi kah laulma nakkas ja lupa lava pääl ka tsipakõnõ võro kiilt pruuki.

  «Tuu es olõ määnegi pümme aig!» ütles Veesaarõ Anne uma noorõpõlvõ-ao kotsilõ. «Mu uma 22-aastanõ poig kullõl’ kah noid tuuaigsit laulõ ja imeht’, et kae, tuu laul om nii vanast aost peri.»

  Näütlejä tulõtas lämmä tundõga miilde, kuis umal aol sai eski 15 kilomiitret jalaga pidolt kodo mintüs ja elo jää es elämäldä, kukki pidokängi olõ õs saia ja rõiva tull’ kah hindäl ummõlda.

  Kontsõrdil tege Joala Jaaku perrä nuur laulja Pringi Bert ja Veesaar kitt, et häste tege. Rahvalõ om inämb teedä tuu, kuimuudu mõist Veski Annet perrä tetä Pürgi Pille, kedä kah «Sotspopi» kontsõrdil nätä saa.

  UL
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!