Nummõr' 157
Piimakuu 17. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • President tekk’ vallalõ vana Võromaa piirisildi.
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilne sari ETV-n
 •  
 • Veesaarõ Anne avitas Vinne aigu miilde tulõta
 •  
 • Sika Alari ja Looduse Omnibussiga Mustajõõ ja Koiva pääl
 • Elo
   
 • Vana Võromaa
 •  
 • Nagelmaa Uno – toromiis ja tiatrimiis
 •  
 • Võiutüüstüse salahuisi uuri Häidkindi Heino käest
 • Märgotus
   
 • Puhm puu kotust ei täüdä
 •  
 • Proskini Aivo: vanakraam om nigu säitsmes pensioni-sammas
 • Kirä
  Perämine külg
   
   
  Võrokiilne sari ETV-n
   
  Seost puulpääväst, 21. piimäkuust pääle saa ETVst egä puulpäävä kell 20.15 nätä võrokeelitsit saatõjupikõisi nimega «Üts tego». Saatõjuppõ om kokko 16, egänüten kõnõldas määndsestki inemise tegemisest, märgotõdas elost, olnust ja olõvast.

  Edimäne saadõ (21.06) kõnõlõs hobõsõ ravvutamisõst, tõnõ (28.06) lehmä nüsmisest. Edesi tulõ viil juttu kalapüüdmisest, mar’akorjamisõst ja muust.

  Sar’a «Üts tego» autori omma Rõõmu Grethe ja Ruitlasõ Olavi. Võrokeelist juttu lugõva näütlejä Jäägri Merle ja Kütsari Riho. Saatidõ tegemise vidäjä om Rebäse Tiina, režissöör Kargu Mati, pildi võtt’ üles Mägi Arvo ja valgusõga mäng’ Arvi Sten. Saatidõ tegemist tugi riiklinõ programm «Lõunaeesti kiil ja kultuur».

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!