Nummõr' 157
Piimakuu 17. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • President tekk’ vallalõ vana Võromaa piirisildi.
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilne sari ETV-n
 •  
 • Veesaarõ Anne avitas Vinne aigu miilde tulõta
 •  
 • Sika Alari ja Looduse Omnibussiga Mustajõõ ja Koiva pääl
 • Elo
   
 • Vana Võromaa
 •  
 • Nagelmaa Uno – toromiis ja tiatrimiis
 •  
 • Võiutüüstüse salahuisi uuri Häidkindi Heino käest
 • Märgotus
   
 • Puhm puu kotust ei täüdä
 •  
 • Proskini Aivo: vanakraam om nigu säitsmes pensioni-sammas
 • Kirä
  Perämine külg
   
      
   
   
  President tekk´ vallalõ vana Võromaa piirisildi.   
      
  President tekk’ vallalõ vana Võromaa piirisildi.

  13. piimäkuu pääväl sai Võro-Tarto tii pääl, Valgjärve vallan Abissaarõ külän kokko hulk tähtsit inemiisi ja paiklikku külärahvast. President Toomas Hendrik Ilves pidi kõnnõ ja tekk’ pidolidsõlt vallalõ vana Võromaa sildi.

  As’alõ anni värmi ettevõtmist tervütämä tulnu esindäjä Seto- ja Mulgimaalt. Mõlõmba näütsi umma esierälist olõmist (mulgi rõhuti umma ihnsust ja seto vigurilisust). Tuu teküt’ säändse tundõ, nigu olõsi kokko saanu hõimupääligu 800 aastaga iist. Üten presidendi ja timä ilosidõ sõnnoga sai tunda ütteaigu väega vannamuudu ja väega vahtsõt muudu eesti rahva ütenolõmisõ-tunnõt. Ettevõtmisõst es jää kõrvalõ ka paikligu inemise: väiku pildi pääl seletäse külämehe kotussõnimmi uurjalõ Saarõ Evarilõ, kost täpsele umal aol Võromaa piir õks juusknu om.

  Harju Ülle jutt ja pildi
   
   
  Juhtkiri: Hääd oppust Pokumaalt
   
  Urvastõn vallalõ tettüt pokukota tasus egälütel kaema minnä. Esieränis või tuud soovita noilõ, kiä esi midägi tegevä: pidävä turismitallu, ehitäse majja, maal’va pilte jne.

  Turismitalu pidäjä saa mõttit, kuis umma elämist paigapäält peri matõrjaalõga umaperätsembäs tetä. Ku kävvü vahtsit mõttit saaman õnnõ kolleege ja konkurente man, sõs ei lää keskmäne tasõ kunagi parõmbas. Egämehe pruuvmisõ maolda tullõm om päälekauba kõigin paigun nii üttemuudu kah, et õkva viländ saa. Pokukoda näütäs parõmbat tasõt. Tan om alussõs Valtri Etsi võimsa ja välläopnu ettekujutus, tan omma tüüd tennü säändse meistre, kink käest om küstü tuu kujutusõga üte lainõ pääle saamist. Esieränis häste om vaimun üte meele pääle jõutu tarõkraami man, midä om tennü firma Puupank. Puupanga poisi, kink tüükoda om Rapla lähkün, ütlese, et tahtvagi inemisile opada, ku pall’o võimaluisi pakk puu, midä sa saat umast mõtsast võtta. Ku rähnä tsagamisõ jäle ja vaglakõsõ tettü mustri koorõ all maaha ei jää, a tarrõ üten tuvvas ja ilustõ vällä mängitäs, sõs tuu om sääne tullõm, midä ei saa õnnõ mooduas’as pitä. Kasvai selle, et kiäki ei tii täpsele säänestsamma perrä. Mul tull’ tuud tarõkraami kaiõn õkva mõtõ, et annassi kõik uma krõnglis kasunu ja ülearu jämme puu näile. Perän tull’ vällä, et tuu omgi Puupanga poissõ äriplaan – inemise andva puu, minkast nä midägi tetä ei mõista, panka ja ku aig tulõ, võtva säält ilusit asju vällä.

  Tuu, et pokukua ehitämine 11 miljonni massõ, ei loe mu meelest midägi. Oppust saa säält rohkõmb ku ütest vai mitmõst vahtsõst koolimajast kunagi sutõtas vällä anda.

  Saarõ Evar
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!