Nummõr' 156
Piimakuu 3. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido oll’ väkev!
 • Uudissõ
   
 • Välläkaibmisõ vanal Võromaal
 •  
 • Võrokiilne jutlus Urvastõ kerikun
 •  
 • Võromaal käve tsiklimiis-ilmahulgus
 • Elo
   
 • Kalev tüküs kodu
 •  
 • Mõnistõlõ mõtõldõn tulõ miilde...
 • Märgotus
   
 • Kellele jääs järveviir?
 •  
 • Pidolidsõ Umal Pidol: illos kiil, ilosa laulu ja hulga rahvast!
 • Perämine külg
   
   
  Pidolidsõ Umal Pidol: illos kiil, ilosa laulu ja hulga rahvast!
   
  Uma Lehe suvõreporteri uurõ Umal Pidol inemiisi käest, kuis pido miildüs ja kas võinu säänest pito viil kõrralda. Küsse ja pilte tei Peedosaarõ Kaisa ja Kadaja Tõnis.
   
    
   
  Krista (36), huvijuht Võrolt: «Siin om väega pall’o rahvast, väega illos kiil, väega ilosa laulu, väega torõda oppaja, ja ülepää kõik om väega illos. Pito võisi iks viil tetä, kõik om tegeligult väega häste.»
   
    
   
  Anne (17), opilanõ Parksepäst: «Häste kõrdalännü pido, pall’o rahvast om, esi löömi ka üten. Kas säänest pito võisi viil kõrralda – ma arva, et võisi olla rohkõmb esisugumaidsi stiile, kõigilõ midägi.»
   
    
   
  Kalda Indrek (47), muusigamiis: «Pido lätt häste, illos om. Ainumanõ hädä, et helüvõimu om veidü. Ku nii pall’o rahvast kokko tulõ, sis võinu taad pito viil tetä.»
   
    
   
  Allar (20), aotiinjä ja Kristiina (20), opilanõ Võrolt: «Pido om väega hää: kodokant, uma inemise lava pääl, tands võisi kah olla. Võisi säänest pito iks viil tetä.»
   
    
   
  Ravva Tiit (48), muusigaoppaja Võrolt: «Pido oll’ äge, mis tah kõnõlda, esieränis naa ühendkoori lauli häste ja latsikoori kah. Ma kuuli, et katõ aasta peräst omgi sääne plaan vahtsõst kõrralda taad pito Põlvan. Eks sis mõtõldas jäl midägi huvitavat vällä, täämbä oll’ külh põnnõv.»
   
    
   
  Süüdeni Priit (43), Võro vallavolikogo esimiis (kural), Ruuda Georg (48), Võro vallavanõmb: «No loomuligult miildüs, seo küsümine olõ-i sündsä põra! Seo om nii ülev, seo tunnõ, mis meil lauldõn sääl kaarõ all oll’: taad mõistaki-i seletä, ja helü om kah är.

  Ei mälehtägi viimätsest kümnest aastast, et rahvast olõsi Kubijal nii pall’o olnu ku täämbä.

  Kimmähe võinu viil kõrralda säänest pito.»
   
    
   
  Langa Merle (18), opilanõ Võrolt: «Iks miildüs, tan om pall’o rahvast ja pall’o päältkaejit. Ma arva, et võisi viil säänest pito tetä, egä aasta võisi olla. Kõik miildü, ma ei arva, et taa pido man midägi muutma piäsi.»
   
    
   
  Riitsaarõ Evar (39), loomingulinõ tegeläne Obinitsast: «Miildüs ja tävveste tarvilik pido, ammu olnu jo aig seo pido jaos. Loomuligult võisi viil kõrralda. Ma arva, et pidol võinu vanna ja vahtsõt kokko panda: egä sis tulõ-i õnnõ vanno laulõ ja vanno kombit kaia, aig lätt jo edesi, võisi säält ka midägi võtta, mis om hää.»
   
    
   
  Pedäjä Ago (44), tüüldä inemine Hurda küläst: «Viimädse pääl! Sa kae esi, ku pall’o rahvast om platsi tulnu! Mul hindäl oll’ mundri peräst tegemist nii pall’o, et jõvva es kõikõ päält kaia ja kullõldagi, viimädse neli laulu sai üten laulda.»
   
    
   
  Sõrmusõ Pille (27), oppaja Parksepäst: «Om hää laul ja hää seltskund, säänest pito võisi viil tetä külh, õnnõ võisi viil rohkõmb rahvast olla.»
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!