Nummõr' 156
Piimakuu 3. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido oll’ väkev!
 • Uudissõ
   
 • Välläkaibmisõ vanal Võromaal
 •  
 • Võrokiilne jutlus Urvastõ kerikun
 •  
 • Võromaal käve tsiklimiis-ilmahulgus
 • Elo
   
 • Kalev tüküs kodu
 •  
 • Mõnistõlõ mõtõldõn tulõ miilde...
 • Märgotus
   
 • Kellele jääs järveviir?
 •  
 • Pidolidsõ Umal Pidol: illos kiil, ilosa laulu ja hulga rahvast!
 • Perämine külg
   
   
  Võromaal käve tsiklimiis-ilmahulgus
   
  Kalkuna Mati
      
   
   
  Ilmahulgus(hääd kätt) luu autori kodoaian. Motomehe tsikli. 
      
  Minevä kolmapäävä naas’ mu mant Rõugõ vallast Haki küläst Vinnemaa poolõ sõitma üts esivärki miis – Säksamaalt peri tsikliga ilmahulgus.

  Nomaadi olli vanast kaëakasvataja, kes käve õnnõ kaëaga satu kilomiitrit. Nüüt omma Säksamaal vahtsõ nomaadi – tsiklinomaadi! Üts sääne eläs Alamb-Saksoonian. Frederik Fellerhoff (42) om 20 aastaga sõitnu vanas säidse tsiklit, käünü Sahaaran, Peloponnosõn ja muial. Muul aol om tä arvudimiis. Säänesama motoull om ka tä naanõ Christiane, raamadukogohoitja.

  Ütspäiv karas’ Frederikil mõtõ tetä uma tsikliga ümbreilmareis: sõita läbi Vinnemaa ja Mongoolia, Jaapani, edesi linnukiga Kanadalõ, kävvü Põh’a-, Lõuna- ja Ladina-Ameerikan. Edesi põrota Tsiili ja Brasiilialõ. Säält linnukiga Austraalialõ. Hiina ja Birma es soovitõda minnä: sääl ei kannahtõda motomiihi. A India, Nepaali, Pakistani, Iraani ja Türgü taht tä läbi sõita. Kodo jõud vast katõ aasta peräst.

  Inne taad ümbreilmasõitu võtt’ Frederik 25 killo maaha: tedä avit’ rehkendüs, ku pall’o tä katõ aasta joosul rahha kokko hoit, ku tsikli sälän sõit keremb miis.

  Naanõ oll’ Frederiku säändsele sõidulõ vasta ja lubasi esi minnä hoobis umma kallilõ Sahaara kõrbõlõ sõitma, kon tä varramba om Frederikuga kuun mitu kõrda käünü.
  Egä päiv kirotas herr Fellerhoff uma veebileheküle pääl www.motornomads-world-tour.de, mis tä om nännü. Säält saa joba lukõ ka tä Võro- ja Setomaa sõitõ kotsilõ. Juttu om tuust kah, midä tä tekk’ Võõpson ja Haki külän.

  Haki külän käve tä uma Eesti saatja Maimiku Piitrega mitu tunni sannan ja lumbin oiduman. Piitre om Tal’na korgõmba tehnigakooli oppaja, esi Võõpsost peri ja mõist’ kõigilõ Frederiku küsümiisile vastada.

  Parhilla piäsi herr Fellerhoff olõma uma perädüvõimsa BMW-R80/S raudruunaga – 800 kuubikut! – jo Vinne mulkligõ teie pääl. Soovimi tälle naklu kummi!
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!