Nummõr' 156
Piimakuu 3. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido oll’ väkev!
 • Uudissõ
   
 • Välläkaibmisõ vanal Võromaal
 •  
 • Võrokiilne jutlus Urvastõ kerikun
 •  
 • Võromaal käve tsiklimiis-ilmahulgus
 • Elo
   
 • Kalev tüküs kodu
 •  
 • Mõnistõlõ mõtõldõn tulõ miilde...
 • Märgotus
   
 • Kellele jääs järveviir?
 •  
 • Pidolidsõ Umal Pidol: illos kiil, ilosa laulu ja hulga rahvast!
 • Perämine külg
   
   
  Võrokiilne jutlus Urvastõ kerikun
   
   
  Urbanipäävä jutlusõ pidi Urvastõ keriguopõtaja Salumetsa Üllar võro keelen: «Oll’ õigõ aig ja õigõ kotus!» selet’ tä esi.

  Salumetsa Üllar ütel’, et rahvast es olõ külh väega pall’o kullõman, a tuu iist olli tuul pääväl, 25. lehekuul kerikulõ tulnu säändse inemise, kiä pidävä umast keelest luku.

  «Kiilt ei piä kõnõlõma šõu peräst, toda kuulsust ma hindäle ei taha,» selet’ keriguopõtaja. «Egä opõtaja taht, et jutlusõ sõnomit tähele pandas. Ku kullõsõ inemise, kelle meelest om esihindäst mõista, et elämi Võrumaal ja kõnõlõmi võru kiilt, sis omgi võrukiilne jutlus õigõl aol õigõn kotussõn.»

  Salumetsa Üllar pand’ võro kiilde piiblisalmi 107, miä kõnõl’ tuust, et Issandat tulõ kittä – timä om hää.

  Üts kullõja oll’ perän ütelnü, et panõsi keriguopõtajalõ taa jutlusõ iist hindes 4 – olõ-s vika, a saanu viil parõmbalõ, ku kunagi viil piässi tulõma hää juhus umakiilset jutlust pitä.

  Harju Ülle
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!