Nummõr' 155
Lehekuu 20. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pästetäs vannu huunit
 • Uudissõ
   
 • Esitettü massina Varbusõl
 •  
 • Nuuri perimüs-muusikide keväjäne ettemäng
 •  
 • Opati vanna ehitüskunsti
 •  
 • Verrev toss Tiibeti tugõmisõs
 • Elo
   
 • Määne om seo maa – vana Võromaa
 • Märgotus
   
 • Tagametsa Tarmo: Uma Pido aol tulnu tarõst vällä tulla!
 •  
 • Võro ja Põlva maavanõmb märgotasõ võro kultuuriruumist ja võrokõisi edimädsest ütitsest Umast Pidost
 • Perämine külg
   
   
  Opati vanna ehitüskunsti
   
  10. lehekuu pääväl sai Võrol läbi vannu maiu kõrdategemise oppuisi-tsõõr. Oppuisi mõtõ oll’ avita inemiisil uma elämise väärtüst alalõ hoita.

  «Seo oll’ edimäne kõrd, ku miljööväärtüsligõ kotussidõ inemise saiva riikligu tsihtasutusõ Kredexi abiga oppust tuust, midä tuu miljööväärtüs tähendäs ja kuis tuud uma elämise man alalõ hoita,» selet’ oppuisi vidäjä Visseli Triin.

  Oppuisi tetti 10 Eesti liinan, Võrolõ tull’ huviliidsi kokko 20 ümbre. Tüütarrin opati, kuis tetä kõrda aknit-ussi, põrmandit, treppe, kuis käü lubjaga krohvminõ. Kõnõldi energiä kokkohoitmisõst, vannu ehitüsmatõrjaalõ pruukmisõst, vanna majja vii, eelektri ja kütte säädmisest ja pall’ost muust.

  «Tuud nimmati mitmit kõrdo är, et alalõhoitmist väärt omma ka näütüses 1960. aastist peri huunõ, ku tuudaigsõn stiilin huunit om üte uulidsa veeren mitmit,» kõnõl’ Visseli Triin. «Tuudaigsõt ehitüskunsti tsurgitas kõvva plastaknidõ pandmisõ ja majavuudrõ vaihtusõga. Õnnõs saava inemise joba arvo, et Eesti-aigsit ja vanõmbit huunit pidänü alalõ hoitma.»

  Visseli Triinu sõnno perrä läts’ häste kõrda oppuisi mõtõ: muuta inemiisi mõtlõmist, et nä edimädse ehitüsmatõrjaalõ poodi müüjä ütlemise perrä es naanu umma majja kõrda tegemä ja vanna hoonõt vahtsõ ao matõrjaalõga tsurkma.

  Harju Ülle
   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!