Nummõr' 155
Lehekuu 20. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pästetäs vannu huunit
 • Uudissõ
   
 • Esitettü massina Varbusõl
 •  
 • Nuuri perimüs-muusikide keväjäne ettemäng
 •  
 • Opati vanna ehitüskunsti
 •  
 • Verrev toss Tiibeti tugõmisõs
 • Elo
   
 • Määne om seo maa – vana Võromaa
 • Märgotus
   
 • Tagametsa Tarmo: Uma Pido aol tulnu tarõst vällä tulla!
 •  
 • Võro ja Põlva maavanõmb märgotasõ võro kultuuriruumist ja võrokõisi edimädsest ütitsest Umast Pidost
 • Perämine külg
   
   
  Nuuri perimüsmuusikide keväjäne ettemäng
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Tauli Anu mäng üten opilaisi, Heina Hentriku ja Utsali Helenaga. 
    
  15. lehekuu pääväl saiva Võro muusigakooli perimüsmuusiga opja kokko Võro instituudi saalin, ette mängiti seos keväjäs selges saanu rahvapilliluu.

  «Seo oll’ joba kuvvõs sääne ettemängmine, perimüsmuusikat om Võro muusigakoolin opat jo kolm aastakka, ettemängu omma talvõl ja keväjä,» kõnõl’ Võro muusigakooli juht Roose Celia.

  Tä ütel’, et seokõrd ülläti opilasõ rahvapillioppajit hään mõttõn mitmit kõrdo – mitmõl latsõl tull’ mängmine väega häste vällä.

  Üten Kaika pillitsõõri latsiga om Võro muusigakoolin parhilla 35 rahvapilliopilast. Oppi saa väikeist kannõld, lõõtspilli, toropilli, vilepille.

  Roose Celia kuts kooli mano kõiki väikeisi rahvapillihuviliidsi: 2. ja 3. piimäkuu pääväl (2.–3.06) omma muusigakoolin vahtsõ katsmisõ.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!