Nummõr' 155
Lehekuu 20. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pästetäs vannu huunit
 • Uudissõ
   
 • Esitettü massina Varbusõl
 •  
 • Nuuri perimüs-muusikide keväjäne ettemäng
 •  
 • Opati vanna ehitüskunsti
 •  
 • Verrev toss Tiibeti tugõmisõs
 • Elo
   
 • Määne om seo maa – vana Võromaa
 • Märgotus
   
 • Tagametsa Tarmo: Uma Pido aol tulnu tarõst vällä tulla!
 •  
 • Võro ja Põlva maavanõmb märgotasõ võro kultuuriruumist ja võrokõisi edimädsest ütitsest Umast Pidost
 • Perämine külg
   
   
  Esitettü massina Varbusõl
   
  Allasõ Tiia
    
   
  «Nõukogude inimese tsikkel» om peri Abja-Paluojalt. 
    
  Suurõtiimuusõumin Varbusõl saa nikagu sügüseni nätä põnõvit esitettüisi massinit nigu esisõitja saan, moodoriga soomõ kelk, üte tsõõriga tsikli.

  Välläpanõki «Lennukad mõtted» kõrraldaja Kaldre Helena kõnõl’, et edimält naati esitettüisi massinit egält puult kavvõmbast otsma: «Lõpus tull’ vällä, et poolõ omma siistsamast peri – viis asja Kanepist ja kats Raistõst.»

  Nuur Helena imeht’ esi, et säändse as’a nigu moodoriga soomõ kelk ja üte tsõõriga tsikli ülepää olõman omma: «A tulõ vällä, et moodoriga kelk om Peipsi veeren harilik. Üte tsõõriga tsikli mõtõ om vast Ameerigast peri.» Pall’o ummamuudu massina jõvvaki es Varbusõlõ: näid um umanigõl egä päiv vaia. Säändsist omma pildi ja jutu saina pääl. Esimuudu massinit om sakõst tett kuulsassaamisõ ja hindänäütämise himost. A näidega om tahet ka naisilõ silmä jäiä.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!