Nummõr' 154
Lehekuu 6. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võromaa sai hulga puhtambas!
 • Uudissõ
   
 • Räpinä tiatritegejä opva suvõtükkü
 •  
 • Film Uma Pido tegemisest
 •  
 • «Uma laulu» võistluslaulõ tull’ mitmõst Võromaa nukast
 •  
 • Peeti Adsoni-võistlust
 • Elo
   
 • Lehekuu lillihäitsme imäle
 •  
 • Ilosa sõna võrokõisi meelest
 • Märgotus
   
 • Valgu Jaanis: võrokõisi vägi tulõ keele kaudu vällä
 •  
 • Tühi poodipääliin
 • Kirä
  Perämine külg
   
   
  Tšehhimaal opman
   
  Võromaa partnerluskogo üten Kodokandi koolituskeskusõga kõrrald’ opireisi Tšehhimaalõ.

  Terve 5. mahlakuu päävä oll’ sõit läbi Eesti, Läti, Leedu ja Poola. Järgmädsel pääväl oll’ sõit läbi Poola Tšehhimaalõ. Vahepiätüses kaimi Austerlitzi lahingupaika.

  Tšehhimaast jäi miilde, et taa om tsiklide JAWA-dõ maa, Šveijk, viinamar’a, õllõhumala kasvatusõ, õllõ-kesväpõllu. Õlut juvvas sääl pall’o – 160 liitrit inemise kotsilõ aastan. Maa seest tulõ pall’o lättit, mis eski purskasõ vett korgõlõ. Luuduslist mineraalvett veetäs üle Euroopa lakja. Kasvatõdas ka karvapluumõ (aprikoosõ). Miildü vana liin Brno, kon om pall’o kerikit. Egän külän om kerik ja kalmuaid.

  Kävemi ka Lõuna-Tšehhin, kon om mungakluustri, mis sai 17 aastat tagasi vinläisi käest vabas ja om ümbre ehitet euroliidu ja LEADERi rahhoga. Kloostrin tüütäs nüüt kerik, omma palvõtunni ja saa eski üüses jäiä (om 67 sängükotust). Oll’ huvitav kaia ja mõtõlda, et jummal om hoitnu taa maja 300 aastakka tervenä.

  Dešna külän näimi 50 ratsahobõsõga hobõsõkasvatust. Meid võeti väega viisakalõ vasta, kutsuti esiki puhkõtarrõ, kon olli peekri ja kalli mälehtüsas’akõsõ, mis omma annõdu tublilõ ratsahobõsidõ farmilõ. Peremiis pakk’ meile kotusõpäälist tšehhi likööri ja mi leimi laulu vallalõ: laulimi Kungla rahvast ja Võromaa valssi.

  Sõs tull’ välläsõit küllä nimega Bori, tuu om Austria piiri lähkün ja tan eläs 800 inemist. Bori tähendäs mi keelen pedäjämõtsa. Külän om kats kerikut, kats kalmuaida, kolm kõrtsi, muusõum, internetipunkt, kuul, söögimaja ja tulõtõrjõhoonõ kuun postimajaga.

  Huvitava olli ka Punkva kooba Brno lähkün. Ku mäe seen ollimi, jõudsõmi mäe-jõõni. Sääl uut’ meid loodsik, kohe mahtu pääle 18 inemist.

  Jõgi oll’ väega kääroline, juusk’ 40 miitret süvä müürü seen ja oll’ mõnõ kotusõ pääl eski kümme miitret sükäv.

  11. mahlakuu hummogu naksimi tagasi Võro poolõ sõitma. Võrro saimi süäüüse.
  Reisiga jäimi kõik rahulõ ja soovitami ka tõisil Tšehhimaal är kävvü.

  Reisi iist tennämi häid Tuuliku Reise bussijuhtõ, kodokandi koolitusõ iistvidäjät Parvõ Marikat ja reisijuhtõ Kolnesi Maid ja Vahtra Viiret.

  Riitsaarõ Lainõ, Paidra küläseldsi esimiis

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!