Nummõr' 154
Lehekuu 6. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võromaa sai hulga puhtambas!
 • Uudissõ
   
 • Räpinä tiatritegejä opva suvõtükkü
 •  
 • Film Uma Pido tegemisest
 •  
 • «Uma laulu» võistluslaulõ tull’ mitmõst Võromaa nukast
 •  
 • Peeti Adsoni-võistlust
 • Elo
   
 • Lehekuu lillihäitsme imäle
 •  
 • Ilosa sõna võrokõisi meelest
 • Märgotus
   
 • Valgu Jaanis: võrokõisi vägi tulõ keele kaudu vällä
 •  
 • Tühi poodipääliin
 • Kirä
  Perämine külg
   
   
  Peeti Adsoni-võistlust
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Peedosaarõ Kaisa es hoia kikkast kõnõldõn värme kokko. 
    
  25. mahlakuu pääväl peeti Võrol joba kümnendät kõrda võrokeelidse loomingu ettekandmisõ võistlust Sännä kirämehe Adsoni Arturi avvus.

  Võistli egän vannusõn koolilatsõ Parksepä keskkoolist, Vahtsõliina gümnaasiumist, Kääpä, Krabi, Haani-Ruusmäe, Vilustõ ja Võro 1. põhikoolist. Ette kanti nii Adsoni ku ka Panga Milvi, Iheri Rihhardi, Kauksi Ülle ja tõisi luulõtuisi. Ette loeti ka Pulga Jaani jutt kikkist ja Ruusmäe koolipoisi Kalkuna Henn-Hillari jutt puugitegemisest.

  1.–4. klassi latsist oll’ kõgõ parõmb lugõja Ojaotsa Diandra Võro 1. põhikooli 2. klassist, kiä lugi Panga Milvi luulõtust «Om vast latsõl vedänü». 5.–9. klassi latsi siäst lugi kõgõ parõmbahe Haani kooli 5. klassi lats Peegli Joanna Leimanni Eve luulõtust «Presidendi man».

  Keskkooliopilaisist olli ainukõsõ lugõja Parksepä kooli 11. klassi opilasõ Külmä Gustav, Kadaja Tõnis (sai minevaasta võro keele tundmisõ võistlusõl «Ütski tark ei sata taivast» 1.–2. kotussõ), Peedosaarõ Kaisa ja Andrejevi Priit.

  Neo noorõ saiva eräpreemiä jutu elävä ettekandmisõ iist.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!