Nummõr' 154
Lehekuu 6. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võromaa sai hulga puhtambas!
 • Uudissõ
   
 • Räpinä tiatritegejä opva suvõtükkü
 •  
 • Film Uma Pido tegemisest
 •  
 • «Uma laulu» võistluslaulõ tull’ mitmõst Võromaa nukast
 •  
 • Peeti Adsoni-võistlust
 • Elo
   
 • Lehekuu lillihäitsme imäle
 •  
 • Ilosa sõna võrokõisi meelest
 • Märgotus
   
 • Valgu Jaanis: võrokõisi vägi tulõ keele kaudu vällä
 •  
 • Tühi poodipääliin
 • Kirä
  Perämine külg
   
   
  «Uma laulu» võistluslaulõ tull’ mitmõst Võromaa nukast
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Ojamõtsa Karla. 
    
  25. mahlakuul peet vahtsidõ võrokeelitside laulõ võistlusõ võit’ Räpinä miis Ilvesse Aapo ummi laulõga «Pristan» ja «Lodi tuu ja lodi vii». A võistlusõl lei üten viil mitmit põnõvit laulumeistrit, üts näist oll’ Misso miis Ojamõtsa Karla (69).

  «Ma olõ suhvlihe külh kirotanu laulõ, a viil nätäl tagasi sai seo laul sändse kujo, nigu võistlusõlõ saadi,» selet’ Karla päiv inne lauluvõistlust. Tä tulõt’ latsõpõlvõ viie miilde, kirot’ üles, kobist’ sõnno kah ja läts’.

  «Seo lugu om tegeligult mu latsõlatsõlõ Indrekulõ kirotõt, tä eläs Talina lähkül,» kõnõlõs Karla. «Tuu käü suvõl kõikaig siiä, ma tii tälle lava, naabriplikaga sis laulva ja mängvä. No tuu «Tii» laul, võrokiilne, toda nä laulõva siin. Sõs mõtli kirota poiskõsõlõ üte kõrralidsõ laulu.Tä võitsõ üte umaiäliidsi lauluvõistlusõ är ja sõs ma mõtli, et saa-i sis poiskõsõlõ laulu tettüs!» Karlal om neli latsõlast ja kõik omma «muusiga poolõ veitkene viltu» – vanaesä muudu.

  «Ma olõ sääne esiopja veli, a Tamra Ako man ma iks laulsõ tenorit hulga aigo,» ütles Karla. «Sis om meil Misso miihikuur, saimi ütskõrd esiki laureaadis: 1986 vai midägi sinnä kanti. Pensionäris naksi, sis opõ klarnedimängu är. Ma soovida kõigilõ, kellel midägi tetä ei olõ pensioniiän – pruuvkõ klarnedimäng är oppi!»

  Hindä laulu saat’ Karla kidraga, mille tõi tälle Kõllustõ Kuldar (Kõllustõ Tiidu lelläpoig), pill om Roodsist tuud ja püsüs timmin. «Ku sa tahat teedä kõõ parõmbat luku, mis mullõ miilde om jäänü, sis tuu oll’ Lolita Torrese... mis tuu filmi nimi oll’... «Armastusõ igä», a tuud ei olõ kah’us inämb koskilt kuulda,» seletäs Karla.

  «Ma olõ sääne poiss, et opõ massinaehitüst, tüüti hulga aigo Vahtsõliinan, viimäte olli sääl pääenergeetik,» kõnõlõs Karla umast elokäügist. «Sis panti minno siiä ülembäs ja siin ma sis olli. Kõik taa ao, 1977. aastast pääle.»

  A peri omgi Karla Vahtsõliinast, Asundusõst. Tõnõ tunnõt Ojamets – Aadu – om timä vanõmba vele poig. Karlal om kolm velle ja kolm sõsard, suguvõsa vidä joba 130 liikmõ pääle är.
   
   
  Uma Laulu võistlusõ tulõmusõ:

  Ilvesse Aapo – pääavvohind laulõ «Pristan» ja «Lodi tuu ja lodi vii» iist
  Hainsoo Minna – Eesti Rahvaluulõ arhiivi eräavvohind väega hää vana rahvalaulu moodu perrä tett laulu «Kuulatsõ kulätamah» iist, päält tuu ka Rüütli Ingridi eräavvohind
  Kalla Urmas – Eesti Rahvaluulõ arhiivi eräavvohind väega hüvvi vana rahvalaulu moodu perrä tettüisi laulõ iist.
  Videri Koidu – elorõõmu avvohind laulu «Miil ei olõ mõro» iist
  Kelbi Linda – helkäjä avvohind laulõ «Laadõlaul», «Lilliäri» ja
  «Mis tuu putus minolõ?» iist
  Rahmani Jan – vaimukusõ avvohind laulu «Kahrukõnõ, kullakõnõ» iist
  Ojamõtsa Karl – teno kõgõ fantaasiarikkamba laulu «Pullijärve legend» iist
  Hõimu Selma – Eesti Kirändüsmuusõumi eräavvohind ummi vanõmbidõ laulõ avvo seen hoitmisõ iist
  Kalkuna Mari – kõgõ parõmba viiemeistre ja ettelaulja avvohind
  Rahmani Jan, Valpri Valdo ja Ojamaa Indrek – laul «Elu om nii upakil», avvohind poliitilidsõ tsuskmise iist
  Contra – tenokiri kõgõ vaimukambidõ riime iist laulun «Inemise omma eläjä»
  Hoobi Indrek – latsilaulu avvohind laulu «Pudrulaul» iist

  Kokko võistli 26 laulu, näid hinnas’ žürii iinotsan Rüütli Ingridiga. Kõik «Uma laulu» võistlusõlõ saadõdu käsikirä ja ülesvõet võistluskontsõrt andas üle Eesti rahvaluulõ arhiivilõ.

   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!