Nummõr' 154
Lehekuu 6. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võromaa sai hulga puhtambas!
 • Uudissõ
   
 • Räpinä tiatritegejä opva suvõtükkü
 •  
 • Film Uma Pido tegemisest
 •  
 • «Uma laulu» võistluslaulõ tull’ mitmõst Võromaa nukast
 •  
 • Peeti Adsoni-võistlust
 • Elo
   
 • Lehekuu lillihäitsme imäle
 •  
 • Ilosa sõna võrokõisi meelest
 • Märgotus
   
 • Valgu Jaanis: võrokõisi vägi tulõ keele kaudu vällä
 •  
 • Tühi poodipääliin
 • Kirä
  Perämine külg
   
   
  Räpinä tiatritegejä opva suvõtükkü
   
   
  Räpinä kandi tiatritegejil omma kipõ päävä – opitas vahtsõt tükkü «Pristan» (tähendäs vinne keeli sadamat), midä suvõl Võõpson ette mängitäs.

  Tükü omma kirotanu Ilvesse Aapo ja Ruitlasõ Olavi. Kuis sääne katõ pääle kirotaminõ käve, tuust mehe ei kõnõlõ.

  Pristani-tükün saa nätä egäsugumast rahvast. Om võrokõisi ja setosid, sakslaisi ja vinläisi. Egäüts kõnõlõs muidogi uman keelen. A nuu omma kõik kõrvalidsõ osatäütjä. Pääosatäütjis omma hoobis pristan, jõgi, lodi ja Võõpso liin, tuulaol viil rikas ja tähtsä kotus.

  Aig, kos etendüse as’a sünnüse, om umbõs 1914–1935. Autori kõnõlõsõ, et püüdvä näüdädä Võõpso liina allakäüki, tuud, kuis ütest rikkast kotussõst saa väiku ja maahajäet kotus. A tego ei olõ ikutüküga, nalja piäs õks kah kõvva saama.

  A kuis täämbä Võõpson elo om? «Olõ-i hätä midägi, vaiknõ kotus, rahuligu inemise ja ku viisit püüdä, saat jõõst kalla kah,» kõnõlõs üts tükü kirotaja Ruitlasõ Olavi, kiä esi Võõpson eläs.

  «Pristani» sääd lava pääle Hansingu Meelis, mängvä tiatritegejä Räpinä kandist ja mõnõ ka kavvõmbalt.

  Etendüse omma 20.–23. piimäkuul (20.–23.06. 2008) Võõpson.

  Rahmani Jan

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!