Nummõr' 154
Lehekuu 6. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võromaa sai hulga puhtambas!
 • Uudissõ
   
 • Räpinä tiatritegejä opva suvõtükkü
 •  
 • Film Uma Pido tegemisest
 •  
 • «Uma laulu» võistluslaulõ tull’ mitmõst Võromaa nukast
 •  
 • Peeti Adsoni-võistlust
 • Elo
   
 • Lehekuu lillihäitsme imäle
 •  
 • Ilosa sõna võrokõisi meelest
 • Märgotus
   
 • Valgu Jaanis: võrokõisi vägi tulõ keele kaudu vällä
 •  
 • Tühi poodipääliin
 • Kirä
  Perämine külg
   
   
  Võromaa sai hulga puhtambas!
   
   
  Puulpäävä käve üle Eesti asku kraam’man pia 50 000 inemist. Pildi pääl omma prügükorjaja Lasva vallan Pindi külän. Üts Pindi kandi asukorjaja ja inemiisi härgütäjä, laulumiis Tamra Kait kõnõl’, et näide kandin olli «hää» prügü maahapandja olnu – pall’o asku oll’ üte kotussõ pääle pant, terve kuurma sai säält kokko. «Seeni õks tävvelist Eesti riiki ei olõ, ku omma säändse inemise, kiä prahi maaha viskasõ,» arvas’ Tamra Kait. Timä meelest avitanu ka tuu, ku mõtsa all olnu sildi, miä kiildvä prügü maahapanõkit. A Paidra mõtsast ollõv nuu sildiki minemä viidü.

  Harju Ülle jutt ja pilt

   
  Juhtkiri: Kraam’mispäiv ja suumlasõ ask
   
  Kraam’misõ päävä olli sõpruga Tinnipalun. Sinnä oll’ saadõt ka üts suurõmb seltskund, kiä asku vanast karjäärist üles kor’as’. Mi sõidimi ümbre ja võtimi üles vähämbit asu-unikit, midä kaardi pääle kannõt es olõ.

  A mi es sõida niisama. Sõita piaaigu es saaki, asu-unikit oll’ küländ tihtsähe. Piaaigu egän paigan, kos auto kinni peimi, oll’ midägi jället nätä.

  Midägi esierälist mi es lövvä, peris harilik kraam: vana teleka, klaasist ja plastmassist pudõli, eterniit, tõrvapapp, autojupi... Olõs viil sõitnu, olõs arvada tõõsõ viis autotäüt kah üles saanu kor’ada.

  Loomuligult oll’ suur huvi, et kiä mõtsa ala taad asku tuu. Üten kotussõn, kon unik oll’ suurõmb, uursõmi asja ligembält ja saimi arvo, et taa om suumlaisi ask. Lapin Kulta ollõ purkõ ja Soomõ kassatsekke perrä es olõ tuud rassõ arvada.

  Valla maakõrraldaja ütel’, et ega suumlaisi parhilla vallan väega ei elä, üte omma Lõõdla veeren, a nuu omma väega kõrraligu. Esihindäst om ka rassõ usku, et suumlasõ võtva kätte ja suurõ kärotävve kraami mõtsa ala toova. Ega mi midägi tarka vällä es märgiki, üts võimalus om, et mõni suumlanõ massõ külämehele kraami prügümäele viimise iist ja tuu vei kõik mõtsa. Ku nii om, sis omma nuu asu mõtsa ala vidäjä õks peris poolõarulidsõ. Säändside peräst saa Eestimaa jället asku täüs ja majandus ei nakka ilmangi inämb nii kipõstõ nõsõma. Kiä tuu õks taht ullõga asju aia.

  A koristuspäiv oll’ võimsa. Hulga rahvast, kõigil tahtminõ tüüd tetä. Ilma rahalda, uma bensiiniga. Hää, rõõmsa ja õnnõligu inemise.

  Rahmani Jan

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!