Nummõr' 153
Jürikuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võro massin tulõ õkva
 • Uudissõ
   
 • Müts maaha – Saaremäe Lea 70
 •  
 • Rahvamuusiga-pido Moosten
 •  
 • Põlvan tulõva 13. Eesti käsitüüpäävä
 •  
 • Latsõ tsehkendäse Haanimaa legendi
 •  
 • Tulkõ kullõma võrokeelitsit võistluslaulõ!
 •  
 • Keriguplatsi laat
 •  
 • Vana Võromaa sildi pia kõik välän
 • Elo
   
 • Oppuisi Gotlandilt
 •  
 • Pääsläisi kättemass
 •  
 • Uma kiil. Ilosit sõnno.
 • Märgotus
   
 • Inne turg, sõs toodang!
 •  
 • Mõnistõst peri tiatritütrigu: tiatrit om hingele vaia!
 • Perämine külg
   
   
  Pääsläisi kättemass
   
  Kalkuna Mati
    
   
  Pääsläne süüt ummi poigõ. 
    
  Taa asi juhtu sõs, ku egän talon eläjit peeti ja pääsläse lauta pessi teivä.

  Savimäe talon elli ka pall’o varblaisi, kes egä aasta tahtsõva näide pessä hindäle, sõs oll’ suur lüümine vallalõ ja inämbüsen võidi õks pääsläse.

  Ütskõrd kuiva keväjäga joudsõva pääskese vaivalt pesä valmis tetä, ku varblanõ sinnä sisse läts’ ja lösüt’ nigu padakunn.

  Külh lintsivä ja vadistiva pääsläse, a midägi es avida. Sõs tull’ suur piksevihm ja tekk’ kõik likõs, ka savi tiigiperve pääl.

  Pääsläisi tull’ häste pall’o kokko ja nä kanni noka otsan savvi sinnä pesä pääle, kon varblanõ küküt’.

  Mõnõ ao peräst oll’ pesä kinni müürit ja varblanõ vangin. Külh tä tsiutsõ, a savi kuivi päävä käen häste är ja sinnä varblanõ jäigi.

  Tuust aost pääle ei olõ Savimäe talon inämb varblaisi nätä, a pääskese tegevä egä kevväi pessi vana laudakaartõ ala.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!