Nummõr' 153
Jürikuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võro massin tulõ õkva
 • Uudissõ
   
 • Müts maaha – Saaremäe Lea 70
 •  
 • Rahvamuusiga-pido Moosten
 •  
 • Põlvan tulõva 13. Eesti käsitüüpäävä
 •  
 • Latsõ tsehkendäse Haanimaa legendi
 •  
 • Tulkõ kullõma võrokeelitsit võistluslaulõ!
 •  
 • Keriguplatsi laat
 •  
 • Vana Võromaa sildi pia kõik välän
 • Elo
   
 • Oppuisi Gotlandilt
 •  
 • Pääsläisi kättemass
 •  
 • Uma kiil. Ilosit sõnno.
 • Märgotus
   
 • Inne turg, sõs toodang!
 •  
 • Mõnistõst peri tiatritütrigu: tiatrit om hingele vaia!
 • Perämine külg
   
   
  Põlvan tulõva 13. Eesti käsitüüpäävä
   
  25.–26. mahlakuul tulõva Põlva kultuurikeskusõn 13. Eesti käsitüüpäävä. Edimäne päiv om mõtõld käsitüütegijile, tõnõ kõigilõ huviliidsilõ.

  Käsitüüpäivil löövä üten näputüümeistre egäst Eestimaa nukast.

  26. mahlakuul kell 9–14 omma huvilidsõ oodõdu kaema kümmet näütüst: Raidla Heli käsitüü välläpanõkit, Altmäe Kulla vaipu, Kalle Maaja hammit, Põlva käsitüüklubi töid, Kangro Ulve vanaperädse käsitüü välläpanõkit, Kaasiku Anneli rõiva- ja puumaalõ, Semmi Mati sepistüisi, Ansi Volli ja timä opilaisi puutüüd, lisas viil Soomõ vannu tikandit.

  Tüütarrin saa oppi, kuis tetä seto kirju, tülltikandit, Lõuna-Eesti hammõkirju ja võrkpitsi. Viil saa üten lüvvä lastumaali, seto pitsi, viltmise, kõlapille meisterdämise ja vitspunutiisi tegemise tüütarrin. Paiga päält saa osta käsitüüd, rõivast ja riistu käsitüü tegemises.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!