Nummõr' 153
Jürikuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võro massin tulõ õkva
 • Uudissõ
   
 • Müts maaha – Saaremäe Lea 70
 •  
 • Rahvamuusiga-pido Moosten
 •  
 • Põlvan tulõva 13. Eesti käsitüüpäävä
 •  
 • Latsõ tsehkendäse Haanimaa legendi
 •  
 • Tulkõ kullõma võrokeelitsit võistluslaulõ!
 •  
 • Keriguplatsi laat
 •  
 • Vana Võromaa sildi pia kõik välän
 • Elo
   
 • Oppuisi Gotlandilt
 •  
 • Pääsläisi kättemass
 •  
 • Uma kiil. Ilosit sõnno.
 • Märgotus
   
 • Inne turg, sõs toodang!
 •  
 • Mõnistõst peri tiatritütrigu: tiatrit om hingele vaia!
 • Perämine külg
   
   
  Rahvamuusigapido Moosten
   
   
  Riidi ja puulpäävä, 25.–26. mahlakuu pääväl tulõ Mooste mõisan rahvamuusigapido «Moisekatsi elohelü 2008», miä om joba ütsäs eesti rahvamuusigatüütlüisi festivaal.

  Pido laulõtas vallalõ riidi kell 16 Mooste mõisa veskitiatri moro pääl. Et timahavadsõ pido juhtmõtõ om «Mis lugu om mi sannaga, piät Mooste mõisah nägemä», sis saa päält laulmist õkvalt sanna: telksanna, savvusanna, liikvahe sanna vai niisama tünnü tsuklõma.

  Kell 19 tulõ kontsõrt, külän om liivlanõ Julgi Stalte ummi andsamblidõga. Kell 20 laulõtas Mooste järve veeren ütitselt päiv luuja. Päält tuud om hobõsõtallin pido üten Kukerpillega ja peris süäüü aigu mälehtedäs Kauksi Leerimäel mi edevanõmbit.

  Puulpäävä om kellä 11 pääle valla Meistride huuv, kon saa kullõlda mitmit rahvamuusigategijit. Laulu jakkus ka Veskitiatrihe, kon omma päält tuud vallalõ ka mitund sorti sanna.

  Kell 18 om pääkontsõrt – Eesti rahvamuusigatüütlüisi festivaali võistluskontsõrt 1000-eurodsõ pääpreemiäga – ja päält tuud peetäs üüpito.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!