Nummõr' 153
Jürikuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võro massin tulõ õkva
 • Uudissõ
   
 • Müts maaha – Saaremäe Lea 70
 •  
 • Rahvamuusiga-pido Moosten
 •  
 • Põlvan tulõva 13. Eesti käsitüüpäävä
 •  
 • Latsõ tsehkendäse Haanimaa legendi
 •  
 • Tulkõ kullõma võrokeelitsit võistluslaulõ!
 •  
 • Keriguplatsi laat
 •  
 • Vana Võromaa sildi pia kõik välän
 • Elo
   
 • Oppuisi Gotlandilt
 •  
 • Pääsläisi kättemass
 •  
 • Uma kiil. Ilosit sõnno.
 • Märgotus
   
 • Inne turg, sõs toodang!
 •  
 • Mõnistõst peri tiatritütrigu: tiatrit om hingele vaia!
 • Perämine külg
   
   
  Müts maaha – Saaremäe Lea 70
   
  Ruitlasõ Olavi
    
   
  Saaremäe Lea ja Ilvesse Aapo. 
    
  Võõpso raamadukogo juhataja ja kohaligu kultuurivankri üts päämine vidäjä Saaremäe Lea tähüst’ seo kuu 16. pääväl umma 70. juubõlit üten raamadukogo hindäga. Võõpso raamadukogo om sammamuudu ilosan iän – timä sai 85.

  Võõpso raamadukogo juhataja ja kohaligu kultuurivankri üts päämine vidäjä Saaremäe Lea tähüst’ seo kuu 16. pääväl umma 70. juubõlit üten raamadukogo hindäga. Võõpso raamadukogo om sammamuudu ilosan iän – timä sai 85.

  Saaremäe Leal om parhillatsõs aos sällä takan 48 aastakka raamadukogotüüd.

  Võõpson targõmbat ja hoiõtumpa inemist arvada ei olõ. Muial olõs timä kotsilõ üteld Gränd Õuld Leidi!

  Viil oll’ juubõlipidol kohal Võõpso esi, miä tähüst’ edimäst kõrda nimmamisõ 580. aastat, ja poeet Ilvesse Aapo, kelle edimädsest nimmamisõst olõ-i suurt midägi müüdä.

  Lavva päält sai ütte-tõist suuhtõ panda, tõsõ lavva päält sai sampust.

  Ilvesse Aapo laul’ kurba laulu kellestki Küllikist, kiä pussiga surnus lüüdi.

  Sõs loeti Võõpsost peri inemiisi luulõt. Hirmo Hennu luulõtuisi ja üte naasõ umma, kiä eläs Haapsalun, om jutu perrä illos ja savitüükunstnik.

  Raamadukogo ülemäne tarõ oll’ umma rahvast täüs. Väega hääd rahvast!

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!