Nummõr' 59
Mihklikuu 14. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Inämb võro kiilt kuuli
 •  
 • Sillaehitüsega lõppi tülü tii peräst
 •  
 • Tüüvihkõ piä-i ostma
 •  
 • Abis latsõvanõmbilõ
 • Elo
   
 • Mõtsamar'a maiguga viinamari
 •  
 • Taiva-Jaani aidakõnõ püsüs õks viil Lüütsepän
 • Märgotus
   
 • Rehema Aune: tervüsevika tulõ kaia inemise, mitte paprõ päält!
 •  
 • Peris-hektar ja PRIA uma
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Peris-hektar ja PRIA uma
   
  Maamõõtminõ käve Võrumaal edimäst kõrda Roodsi-aigu ja viimäte kolhoosõ-aigu
    
   
  Saarõ Evar, talumiis' 
   
  Taa mõttõ pääle tulli ma talivillä seemend puhastõn. Ku pall'o seemend mul kulus? Põlluraamatun omma nüüd üllen kül PRIA hektari, a tegelikku põllupinda om iks rohkõmb. Tulõ vällä, et vana hektar om PRIA hektarist veidikese vähämb pinnamõõt.

  Umal aol olli meil tarvitusõl kah kattõ muudu vakamaa – vana, riia vakamaa, miä om 0,37 ha ja talliina vakamaa, miä om kõgõs 0,18 ha. Vakamaa oll' edimält tuu maa, minka külvmises ütest vakast siimnest vällä tull'. A ku naati vakamaad käüginolõvidõ pikkusmõõtõga kokko viimä, tulli eri as'a vällä.

  PRIA hektar tulõ tegelikust suurõmb eriti väikeisi mõtsavaheliidsi juppõ pääl. Ega sõs deklariir'misõ-aigu maad es mõõdõta, nurmõ ja mõtsa piir' joonistõdi PRIAn fotoplaani pääle üles ja puutri rehkend' tuu juti sisedse pindala. A fotoplaani päält paistus mõtsa vari sakõstõ mõtsaga üttemuudu ja jutt' tulõ kümmekond miitret nurmõ poolõ. Puul' kilomiitret mõtsaviirt vähendäs kontuuri pinda puul' hektarit.

  GPSiga mõõtminõ pidänü olõma kõgõ täpsemb. Omgi, a õnnõ tasadsõ maa pääl. GPS mõõt nurmõ veerepunktõ koordinaadi ja arvutas näidevaihõlidsõ pinna maakerä matõmaatilidsõ mudõli pääl, midä kutsutas geoidis. Paarikümne hektari suurudsõ nurmõ pääl om tuu sisulidsõlt sama, miä tasandi pindala. A ku nurmõ seen omma mäe?

  Arvatas, et pall'okõsõ tuu mägi iks põllupinda manu and? Kiä om külvikuga üle mäe külvnü, tiid, et täpsehe ritta külven lätt külviviir' kõvõras nigu puul'kuu. Et külviviirt sirgõ hoita, tulõssi otsõn üle katta vai mäekaldõ kesken vahele jättä. Tuu puul'kuu vai noidõ vahelejätmiisi summa olõssi osa pindalast, minka GPS arvõstamada jätt. Tõnõ jagu tulõ manu tuust, ku pall'o üle mäe sõitmisõ tii pikemb om, ku nurmõ otsõ vaihõl õkva kaiõn tege. Matõmaatiga keelen om asi pall'o lihtsämb är üteldä – GPS mõõt mäe põh'a pindalla, mitte mäe hindä pindalla.

  Vanaesä talu kaardi pääl omma katõ mõõdi: vahjõ piirikivve vahel müüde maad ja õkva. Nurmõpindala läävä kokku vai omma võrdõlisõ tuuga, midä näütäs külvimassina hektarilugõja.Tuudaigu mõõdõti viil maad. Seoilmaaigu mõõdõtas koordinaatõ vahet geoidi pinna pääl.

  Mägidse ala pääl ärkaonu põllupinna iist and PRIA ebasuudsamba piir'kunna toetust, nii et midägi hüristä tan tegelikult ei olõki. A põlluraamatulõ tulõssi kiruta katõ numbrõ: Tornimägi – 8,36 PRIA hektarit, 9,2 tegelikult; Lahamägi – 3,56 PRIA hektarit, 4,0 tegelikult. Väetüsenormi tulõ kirjä panda kilugramm' hektari kottalõ ja kilugramm' PRIA hektari kottalõ. Jne, jne…

  Üts' Soomõ sõbõr kõnõl', et täl käüdäs egä aastak nurmi üle mõõtman ja egä kõrd tulõva esisugumadsõ tulõmusõ, kuiki tükü omma nuusama. Egä kõrd saistas mõõtja veidikese esi kotusõ pääle ja aparaat' om maru täpne!

  A mägidse Võromaa kottalõ tulõ külh ka korõmbil ammõtnikõl tunnista, et seoniaoni om mõõdõt nurmi põh'a pindalla ja maareformi käügin talupiire. Maamõõtminõ ku sääne käve siin edimäst kõrda Roodsi-aigu ja viimäte kolhoosikõrra- aigu. Aig olõssi alusta noist kogõmuisist op'mist.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Säänest kalla muialt saa-i!

  Kiränik Kauksi Ülle kitt üten Ilvesse Aapoga Räpinä latikat (Sirp)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!