Nummõr' 152
Jürikuu 8. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vahtsõn poodin om nätä võro kiilt
 • Uudissõ
   
 • Eläjävõtmisõ vasta om suur huvi
 •  
 • Kanepi tahetas raamaduküläs tetä
 •  
 • Hää tiatritükk tulõ Võrolõ
 • Elo
   
 • Maamehega maaelost
 •  
 • Puigal tege vigurit euro-seto üten ummi sõpruga
 •  
 • Esimuudu kiisla
 • Märgotus
   
 • Määri Andres: kõnõlõ esi kah õks egäl puul, et Uma Pido tulõ!
 •  
 • Pall püvvä esi kinni!
 • Kirä
  Perämine külg
   
   
  Esimuudu kiisla
    
   
  Soomõ kiisla 
    
  Seol aol, ku Eestimaal «Õnnõ 13» seriaali Evelin ai andsakut äriplaani kiislat tetä, mink üle kõik naari, omma suumlasõ tuu joba är tennü. Tegeligult arvada joba pall’u innembi.

  Soomõ poodin müvväs kiislat väiku topsikõsõ seen jogurtiletin. Muiduki olõ-i tuu soolanõ, nigu traditsioonilinõ kiisla, a makus. Valli om mitmõsugumaidsi maikõga kiisla vaihõl. Vanast lukupidävä inemise võiva süvvä mõtsamarju (palok, mustik, maasik, vabarn), verevide marju (maasik, hõrak, palok, aroonia), ubina-kaneeli vai ploomi kiislat. Vahtsidõ maikõ otsja võiva valli kohvi, ananassi, kõllatsidõ puuvilju (apõlsin, mango, nõglapai) vai persigu-passioni maigu vaihõl.

  Nii nigu võrokõsõ, omma ka suumlasõ söönü vanast pall’u kaara ja Bioferme-nimeline firma om tuu hää jälki käüki toonu. Õnnõ muudsamban moodun: pandnu kiislalõ manu viil kaarakliid ja muusi (sahvti). Harilikku tsukõrd ei panda sukugi, makõ tulõ marjust, mar’atsukrust ja puuviljust. Et kiisla seen piimä ei olõ, kõlbas tuu süvvä ka noil, kel om piimäallergia.

  Massassi jälki vanaimä tarkust tarvita ja pruuvi kotun kiislat tetä. Hapnõ maigu är võtmisõs sekä sinnä sisse esitettüt muusi vai sükävkülmämarju ja kae, kuis vällä tull’. Niimuudu saa egäl juhul tervüsligu söögi.

  Vahtsõl aol omma Rõugõ naasõ pruuvnu ka kiislat tetä. Alvela Milvi Rohtlätte talost om kiislat turistõlõ paknu. Tä om sinnä sisse segänü näütüses maas’kamuusi. Jaani-Peebu talon om kiislat tennü Kõva Külli ja soovitanu tuud süvvä piimäga.

  Fastrõ Mariko

   
  Kuis kiislat tetä?
   
  Võtta kats liitrit lättevett vai muud väega puhast vett ja aia tuu lämmäs. Valla vesi poolõlõ kilolõ kaarahelbile pääle. Jättä katõs pääväs hapnõma. Ku om hapanu, kurnada liim patta.

  Kaarahelbidega olõ-i midägi pääle naada, nuu või tsialõ anda. Liimi kiitä väiku tulõ pääl ja sekä kõik aig nikagu tuu paksõmbas lätt ja paa saina küllest nigu vallalõ lüü. Kiä taht, või kiislat lämmält soola ja võiuga süvvä. Makus kiisla om kõgõ parõmb külmält.

  Interneti põh´al Fastrõ Mariko

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!