Nummõr' 152
Jürikuu 8. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vahtsõn poodin om nätä võro kiilt
 • Uudissõ
   
 • Eläjävõtmisõ vasta om suur huvi
 •  
 • Kanepi tahetas raamaduküläs tetä
 •  
 • Hää tiatritükk tulõ Võrolõ
 • Elo
   
 • Maamehega maaelost
 •  
 • Puigal tege vigurit euro-seto üten ummi sõpruga
 •  
 • Esimuudu kiisla
 • Märgotus
   
 • Määri Andres: kõnõlõ esi kah õks egäl puul, et Uma Pido tulõ!
 •  
 • Pall püvvä esi kinni!
 • Kirä
  Perämine külg
   
   
  Võro liin puhtas!
   
  Loi tuust prügükorjamisõ-kampaaniast ja arva, et Võromaa om meil eski küländ illos. Tuu iist Võro liin olõ-i sukugi illos. Mul om Võro liina hääkõrra peräst õkvalt murõ.

  Kõnõldas, et Tal’nan ollõv Kopli nii-üteldä geto ja näge jälle vällä. A sääl olõ-i inämb ammu säänest pilti nätä, nigu piaaigu Võro keskliinan, Kreutzwaldi ja Vabadusõ uulidsa nuka pääl. Tan sais üts jälle rohilinõ tondiloss ja tuu, midä näet tuu tondilossi hoovi pääl, om kah midägi hirmsat! Tast om peris jäledü Rannatarõ poolõ kõndi.

  Tõnõ kotus, mis mullõ murõt tege, om Kubija mõtsaalonõ. Kutsu inemiisi üles: ärke viige prükü ja pudõlit Kubija mõtsa ala! Looda väega, et tuu sodi, mis tan joba om, seo kevväi är viiäs.

  Kurvas tege sääne asi kah, nigu ma ütspäiv näi: sõit herrä uma autuga Võro kalmuaia liivavõtmisõ karjääri ja puistas taha uma prügükoti! Tuu om mu meelest puul pattu, ku kiäki uma prügü kalmuaia prügükasti tsuskas, a et prükü liivakarjääri viiäs, tuu om peris patt!

  Ma arva tuud kah, et tulõsi naada allkirju kogoma tuu Võro liina plaani vasta, et Kreutzwaldi uulidsa veerest kõik suurõ puu maaha võetas.

  Dagmar Kubijalt

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!