Nummõr' 152
Jürikuu 8. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vahtsõn poodin om nätä võro kiilt
 • Uudissõ
   
 • Eläjävõtmisõ vasta om suur huvi
 •  
 • Kanepi tahetas raamaduküläs tetä
 •  
 • Hää tiatritükk tulõ Võrolõ
 • Elo
   
 • Maamehega maaelost
 •  
 • Puigal tege vigurit euro-seto üten ummi sõpruga
 •  
 • Esimuudu kiisla
 • Märgotus
   
 • Määri Andres: kõnõlõ esi kah õks egäl puul, et Uma Pido tulõ!
 •  
 • Pall püvvä esi kinni!
 • Kirä
  Perämine külg
   
   
  Kanepi tahetas raamaduküläs tetä
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Lindali Kalev ja Margna Epp tegevä Kanepist raamaduküllä. 
    
  Minevä neläpäävä, 3. mahlakuu pääväl saiva mõnõ härksämbä Kanepi kandi inemise kokko, et pitä plaani, kuis tetä Kanepist raamadukülä.

  «Tegeligult oll’ seo suumlaisi mõtõ – Sysmä liinakõnõ om säändsen raamadukülli ketin seen,» seletäs üts as’a vidäjä, kunstnik Margna Epp, kiä eläs Kanepi vallan Kaagri lähkül. «Ketin om pia 20 liinakõist, egän paigan kõrraldõdas raamadulaatu, messe, kirändüsõdakit, om kõrralik raamadupuut.»

  Mille võisi Eestin õkvalt Kanepi säändses raamaduküläs saia: Margna Epp arvas, et ütelt puult olõ-i Kanepil parhilla üttegi peris kimmäst asja, mink perrä taad kotust üle Eesti tundas.

  Tõsõs omma Sysmä suumlasõ koorijuhi Lindali Kalevi hää tutva, Kalevil om Kanepi lähkül Varbusõl suvõkodo ja tä om nõun raamadukülä luumist vidämä. Kanepi om ka väega hää paiga pääl tuus, et sääl raamadu-üritüisi kõrralda – õkvalt suurõtii veeren.

  Suumlasõ omma lubanu avita Kanepi raamadukülä jaos Euroopa liidu käest rahha saia, paiga pääl omma nõun asja takast toukama päält Lindali Kalevi ja Margna Epu ka trükükua pidäjä Vidila Vaidu.

  Nõu-jõuga om lubanu ettevõtmist tukõ ka Kanepi vallavalitsus.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!