Nummõr' 152
Jürikuu 8. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vahtsõn poodin om nätä võro kiilt
 • Uudissõ
   
 • Eläjävõtmisõ vasta om suur huvi
 •  
 • Kanepi tahetas raamaduküläs tetä
 •  
 • Hää tiatritükk tulõ Võrolõ
 • Elo
   
 • Maamehega maaelost
 •  
 • Puigal tege vigurit euro-seto üten ummi sõpruga
 •  
 • Esimuudu kiisla
 • Märgotus
   
 • Määri Andres: kõnõlõ esi kah õks egäl puul, et Uma Pido tulõ!
 •  
 • Pall püvvä esi kinni!
 • Kirä
  Perämine külg
   
   
  Eläjävõtmisõ vasta om suur huvi
  Kae ka 12.02 UL
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Heiferi-lammas katõ tallõkõsõga. 
    
  «Tuu oll´ üllätüs, et eläjätahtjit nii hulga om – seoniaoni kõlistõdas taa Uma Lehe artikli pääle!» imehtäs Heiferi eläjäkinkmise-projekti Võromaa juht Piho Aigar. Seo kuu lõpus piässi edimädse kitsõ-lamba vahtsidõ umanigõ lauta joudma.

  Piho Aigar kõnõlõs, et ilma rahalda eläjide võtmisõ vasta om huvvi tunnõt üle laja vana Võromaa: Põlvast pia Valga ala vällä.

  «Kõlistanu omma pensionäri, talopidäjä, noorõ inemise,» ütles Piho Aigar. «Lambit tahetas tsipakõnõ inämb ku kitsi, a ka kitsõtahtjit om peris hulga. Pall’odõl huviliidsil om joba koton ütsjago eläjit ja tahetas mano.»

  Päält tuud, ku Piho Aigar om kõigi huviliidsiga kokko saanu ja Heiferi «rahalaiv» Ameerigamaalt peräle joud, saagi naada eläjit ostma. Seokõrd om eläjide ostmisõ jaos luuta 130 000 kruuni.

  Ku mineväaasta oll’ rassõ löüdä tahtjit neläle Heiferi-lehmäle, sõs parhilla om Piho Aigarilõ kõlistanu mitmõ inemise, kiä tahassi hindäle lehmä võtta. Tuuperäst märgotas eläjäkinkmise projekti vidäjä joba vahtsõst, lehmä-projektist.

  «17. lehekuul (17.05) võtami Sännä laadal taa jutu üles,» lupa Piho Aigar ja kuts kõiki huviliidsi laatu. Tan kõnõldas Heiferi projektist ja Ruusamäe Rainis om lubanu tuust juttu tetä, ku hää elläi om lihaveis.

  «Paistus, et lihaveiste turgu om ja viil tüküs aos,» löüd ka Piho Aigar ja soovitas lihaeläjit pidämä naada. Et hulga om ka eesti tõugu lehmä huviliidsi, sõs arvas tä, et ku projekt tulõ, sõs katõ tõvvo pääle.

  Sännä laadu pääle omma oodõdu ka neo inemise, kiä tahasi saia sügüse nii-üteldä tõsõ tsõõri lambit vai kitsi: Heiferi-eläjit kingitüses saanu inemise piät saadu eläjä edimädse imädse tallõ sügüse edesi kinkmä.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!