Nummõr' 151
Paastukuu 25. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõnistõ mõisajärv käkk vanna kantsi
 • Uudissõ
   
 • Seto nuuri tiatritükk pand’ rahva üten elämä
 •  
 • Tulõ 10. Adsoni-võistlus
 •  
 • «Mino Võromaa» jutu olli sisukamba
 •  
 • «Peko helü» kõnõlõs inemiisist
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Latsi tiatripäiv Puigal
 •  
 • Siska Johannes – meremiis ja luulõtaja
 •  
 • Imäkiil
 •  
 • Imäkeele-pääväs võrokiilne raamat
 • Märgotus
   
 • Nikopensiuse Toivo: Verioral ja Melbournin om ütehää laulda!
 •  
 • Kodokant puhtas!
 • Kirä
  Perämine külg
   
   
  Imäkeelepääväs võrokiilne raamat
    
   
  Kerge Kaarli uma raamatuga. 
    
  Orava kooli latsõ meisterdi imäkeelepääväs raamatit, sisus olli klassõ kaupa kas sõs hindä elolugu, kodokülä jne. 5. klassi poiss Kerge Kaarli (11) küsse lupa tetä uma raamat võro keelen ja oppaja lubasi hää meelega.

  «Olõ inne kah hulga võrokeelitsit jutukõisi kirotanu, tuust tull’gi sääne mõtõ,» selet’ Kerge Kaarli. Raamadu päälkiräs sai «Mu latsõpõlvõ mänguas’a». Tan raamatun kirot’ Kaarli päämidselt egäsugutsist pehmist ja karvatsist mänguas’ost, määndsidega tälle väikust pääst mängi miildü.

  Kaarli eläs Haan’kasõ külän üten imä-esä, viie sõsara ja kolmõ velega. Koton kõnõldas täl nii eesti ku võro kiilt.

  Kaarli arvas’, et tulõvigun kirotas tä kimmähe viil võrokeelitsit juttõ. Päält kirotamisõ miildüs tälle sporti tetä. Kaarli ütles, et spordiala või olla «ütskõik, mis ette jääs» ja täl tulõ seo iks inämb-vähämb häste vällä.

  Harju Ülle
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!