Nummõr' 151
Paastukuu 25. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõnistõ mõisajärv käkk vanna kantsi
 • Uudissõ
   
 • Seto nuuri tiatritükk pand’ rahva üten elämä
 •  
 • Tulõ 10. Adsoni-võistlus
 •  
 • «Mino Võromaa» jutu olli sisukamba
 •  
 • «Peko helü» kõnõlõs inemiisist
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Latsi tiatripäiv Puigal
 •  
 • Siska Johannes – meremiis ja luulõtaja
 •  
 • Imäkiil
 •  
 • Imäkeele-pääväs võrokiilne raamat
 • Märgotus
   
 • Nikopensiuse Toivo: Verioral ja Melbournin om ütehää laulda!
 •  
 • Kodokant puhtas!
 • Kirä
  Perämine külg
   
   
  Kodokant puhtas!
   
  Hää võrokõnõ, tulõ ja lüü kah üten suurõn üle-eestilidsen prügükorjamisõn!
    
   
  Visseli Kerti, «Teeme Ära 2008» Võro maakunna kõrraldaja 
    
  Pall’odõ inemiisi meelest olõ-i sukugi andsak vai halv, ku nõsta kotost prügükott auto pääle ja viiä tuu mõtsa ala, tii viirde kraavi vai kohegi liina viirde mulku. Tuu mõtlõminõ om vast viil Vinne aost peri.

  Tuust aost, ku ma üle-eestilidse prügükorjamisõ ettevõtmisõ Võro maakunna kõrraldajas naksi, om mul tulnu mitmit kõrdo imehtä, ku pall’o omma mi kandi inemise luudusõhe vidänü vannu rõivit, katskiidsi kodomassinit, autotsõõrõ ja muud asku.

  Eski Võro liinan, mu vanõmbidõ kodo man Võrokivi liinajaon, omma inemise tennü maiu taadõ «prügümäe». Neo inemise, kes sinnä prükü kandva, omma teedä. A nimä taad prükü korjama ei tulõ. A ku mi tuu näide iist är teemi, sõs või-olla nä häbendäse koton ja nakkasõ mõtlõma, et vast olõ-i vaia nii pall’o kilekottõ kodo vitä.

  Ma esi ütle kõgõ poodin, et ärke pankõ kõkkõ kraami kilekoti sisse. Maxima, Selveri ja tõisi suuri puutõ kassan pakitas kõik kaup eräle kilekoti sisse ja ku ma ütle, et ärke tekke nii, sõs nakkas mõni kassapidäjä viil vastagi, et teil lätt jo jahu kotin lakja! Lätt sõs lätt, a tuu kilekotiga olõ-i mul perän midägi tetä.

  Neo inemise, kes perrä märkmäldä kilekottõ kodo ja perän mõtsa ala vidävä vast arvasõ, et kiäki panõ-i tuud tähele. A om tähele pant ja kõgõ seo asu prügümäele vidämises om parhilla vaia appi hulga häid inemiisi ja ettevõttit.

  Lehekuu edimädsel nädälivaihtusõl (3.05) om plaanin är kor’ada ja prügümäele vitä kõik prügü, mis videles avaligõn paigun, mõtsun, vii veeren ja muial. Taad tüüd tegevä ütenkuun inemise, kodaniguühendüse, umavalitsusõ ja ettevõttõ.

  Joba väega pall’o inemise omma umma api paknu. Minevä nädäli, 20. urbõkuu pääväl teivä prügü kaardi pääle märkmise man suurõ tüü är 190 Kuperjanovi pataljoni sõamiist.

  Ka mi politsei om uma miiskunnaga tõisilõ iinkujos. Mitmõ vallavalitsusõ omma appi tulnu – aituma kõigilõ!

  Prügü videlemise kotussidõ kaardi pääle kirja pandmisõ man saa abis olla egäüts.

  Tuud või tetä esi vai ütenkuun Võro maakunna suurkaardistamisõ nädälivaihtusõl, 29.–30. urbõkuul. Mõlõmbal pääväl saias kokko Võro vallavalitsusõ majan kell kümme hummogu. Tan andas teedüst, kuis prügü videlemise kotussit kaardi pääle panda ja andas lainus GPS-massinit.

  Joba parhilla saa mi kodolehe päält www.teeme2008.ee kaia prügükaarti ja säält nätä, kas su kodokandi «prügümäe» omma joba kaardi pääl kirän. Ku olõ-i, sõs kiroda noist kotussist mi kaardi pääle märkmise kõrraldajalõ anneliis@teeme2008.ee.

  A 3. lehekuu pääväl võta üten uma pere, sõbra ja mille ei ka tüükaaslasõ ja tulõ avida mi Võromaa puhtas tetä. Hää olõsi, ku inne hindäst teedä annat.

  Eestil om timahava 90. sünnüpäiv. Mille es võinu tetä sõs umalõ kodomaalõ ilosa sünnüpääväkingitüse:olla üte päävä värski õhu käen üten ummi sõpruga ja tetä är midägi ilosat ja hääd. Perän om meil kõigil inämb ilosit kotussit, kohe minnä puhtast luudusõst rõõmu tundma.

  Lähkümbät teedüst saa ettevõtmisõ kotsilõ küssü kas tel 5656 0504 vai kerti@teeme2008.ee.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!