Nummõr' 151
Paastukuu 25. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõnistõ mõisajärv käkk vanna kantsi
 • Uudissõ
   
 • Seto nuuri tiatritükk pand’ rahva üten elämä
 •  
 • Tulõ 10. Adsoni-võistlus
 •  
 • «Mino Võromaa» jutu olli sisukamba
 •  
 • «Peko helü» kõnõlõs inemiisist
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Latsi tiatripäiv Puigal
 •  
 • Siska Johannes – meremiis ja luulõtaja
 •  
 • Imäkiil
 •  
 • Imäkeele-pääväs võrokiilne raamat
 • Märgotus
   
 • Nikopensiuse Toivo: Verioral ja Melbournin om ütehää laulda!
 •  
 • Kodokant puhtas!
 • Kirä
  Perämine külg
   
   
  Imäkiil
   
  Määne om kõgõ ilosamb võrokiilne sõna?
   
  Imäkeelepääväl käve Uma Leht Orava koolin külän. Lasimi 8. ja 9. klassi latsil pakku, määne võisi olla kõgõ ilosamb vai põnõvamb võrokiilne sõna. Midä pakuti: õkva, tuu, pido, hummok, õdak, kimmäs, tsirgukõnõ, vabarn, hopõn, haussjutt, illos, sünnüpäiv, repän, punnpaap.

  Mink perrä sõna vällä valiti? Ilma Karmen 9. klassist sellet’ niimuudu: «Kõgõ ilosamb sõna võro keelen, miä om mullõ miilde jäänü, om sünnüpäiv. Mille: mu vanaesä laulsõ mullõ mu 4. sünnüpääväl laulu ja et tä om täämbädses kah’os mi siäst är lännü, jääs seo sõna mullõ kõgõs aos miilde. Vanaesä oll’ 65aastanõ ja elli Tammõ külän.»

  Määne om su meelest kõgõ ilosamb vai huvitavamb võrokiilne sõna, hää Uma Lehe lugõja?
  Kiroda meile üts sõna ja seledä är, mille õkvalt tuu. Huvitavambidõ sõnno ja seletüisi saatja saava avvohinnas Uma Lehe koti, hammõ vai võrokeelidse raamadu.

  Saada uma sõna kas info@umaleht.ee vai Uma Leht, Tartu 48, 65609 Võro liin. Mano kiroda uma nimi, telehvoninummõr ja aadrõs.

  Uma Lehe toimõndus
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!