Nummõr' 151
Paastukuu 25. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõnistõ mõisajärv käkk vanna kantsi
 • Uudissõ
   
 • Seto nuuri tiatritükk pand’ rahva üten elämä
 •  
 • Tulõ 10. Adsoni-võistlus
 •  
 • «Mino Võromaa» jutu olli sisukamba
 •  
 • «Peko helü» kõnõlõs inemiisist
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Latsi tiatripäiv Puigal
 •  
 • Siska Johannes – meremiis ja luulõtaja
 •  
 • Imäkiil
 •  
 • Imäkeele-pääväs võrokiilne raamat
 • Märgotus
   
 • Nikopensiuse Toivo: Verioral ja Melbournin om ütehää laulda!
 •  
 • Kodokant puhtas!
 • Kirä
  Perämine külg
   
   
  Latsi tiatripäiv Puigal
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
      
   
   
  Kas tõsõ käest leevä ärvõtminõ om patt? Lattiku Jaani tunnõdu jutu perrä tei tiatrit Krabi põhikooli latsõ. Miksoni Mallor Illimari rollin. 
      
        
   
   
   
  Contra janditükkü «Mõmmibeebi» mänge Vahtsõliina latsõ. Aste Gristel sai preemiä Pipi hää mängmise iist. Mõnistõ põdõr ja jänes käkvä hinnäst jahimehe iist. 
        
  Nätäl tagasi, 18. urbõkuu pääväl sai tiatrihuvilidsõ koolilatsõ kokko 8. Puiga näütemänge pääväl, maaha mängiti kümme võrokeelist tiatritükkü.

  «Mullõ miildü tuu, et timahava oll’ lavalõ tuud säändsit tükke, kon oll’ vaiva nättü muusiga ja liikmisõga,» kõnõl’ üts näütemänge hinnanu žürii liigõ Laube Kadri Võro instituudist. «Hää oll’ nätä, et juhendaja olli sutnu latsilõ mängurõõmu sisse panda ja latsõ tahtsõ esi rõõmuga mängi.»

  Puiga näütemängupäävä kõrraldaja Ruuli Helve ütel’, et egä aastaga läävä esinejä julgõmbas ja näide võro kiil parõmbas. Taad päivä saa pitäki õnnõ tuuperäst, et latsõ esi tahtva mängi.

  Kõgõ noorõmba ülesastja timahavadsõl näütemänge pääväl olli Puiga latsiaia latsõ, kiä olli näütemängus tennü muinasjutu «Kihulanõ ja hopõn».

  Latsiaialatsi tüküle and’ žürii (Laube Kadri, Võro valla haridus- ja kultuurispetsiälist Konksi Siiri ja Võro 1. põhikooli eesti keele oppaja Isaku Mirli) ka üte võistlusõ katõst pääpreemiäst. Pääpreemiä sai ka Kääpä põhikooli tükk «Illimari kosjankäük».

  Viil valisi žürii vällä neli parõmbat nuurt näütlejät. Neo olli Aste Gristel (Pipi Pikksukk Puiga põhikooli tükün «Pipi lätt kuuli»), Miksoni Mallor (Illimar Kääpä põhikooli tükün «Illimari kosjankäük»), Konnu Lauri (Harak ja jahimiis Mõnistõ põhikooli tükün «Põdramaja») ja Lumi Hanna-Liisbeth (lats Vahtsõliina gümnaasiumi tükün «Mõmmibeebi»).

  Hää võro keele mõistmisõ iist saiva eräle kittä Variku Kaia-Marii (pääkihulanõ Puiga latsiaia tükün «Kihulanõ ja hopõn») ja Kallaste Martin (Karla Kääpä põhikooli tükün «Illimari kosjankäük»).

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!