Nummõr' 151
Paastukuu 25. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõnistõ mõisajärv käkk vanna kantsi
 • Uudissõ
   
 • Seto nuuri tiatritükk pand’ rahva üten elämä
 •  
 • Tulõ 10. Adsoni-võistlus
 •  
 • «Mino Võromaa» jutu olli sisukamba
 •  
 • «Peko helü» kõnõlõs inemiisist
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Latsi tiatripäiv Puigal
 •  
 • Siska Johannes – meremiis ja luulõtaja
 •  
 • Imäkiil
 •  
 • Imäkeele-pääväs võrokiilne raamat
 • Märgotus
   
 • Nikopensiuse Toivo: Verioral ja Melbournin om ütehää laulda!
 •  
 • Kodokant puhtas!
 • Kirä
  Perämine külg
   
   
  Võrokõsõ omma iks ausa olnu
   
  Loi perämädsest Umast Lehest, et inemise omma pahanu, et vallalehest ei saa inämb sünnüpäivi tiidä ja sünnüpäävälatsi ei peetä tuuperäst meelen.

  Ma arva kah, et vallalehen piässi uma valla inemiisi kotsilõ kirän olõma nii sünnü- ku surmaao.

  Mis ma tuust varja, ku vana ma olõ? Vanast olti Võromaal iks nii ausa, et kiäki es varja ei sündü egä surma. Nuu vanõmba naistõrahva vast tahtva hinnäst noorõmbas tetä, kes noorõmbat miist vahisõ!

  Silvi (73) Kruutusõlt


  Laulami ütte!
   
  Umal aol kisi kommunisti Võromaa külest är Põlva kihlkunna. Ku põh’aeestläse mõistsõ laulda hinnäst vabas ja ütte, sis ega mi kehvembä ei olõ, laulami vana Võromaa ütte tagasi! Tollõs om hää võimalus võrokõisi Umal pidol.

  Olõ sündünu võromaalanõ, 87 aastat vana.

  Oleski Paul Partsilt
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!