Nummõr' 151
Paastukuu 25. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõnistõ mõisajärv käkk vanna kantsi
 • Uudissõ
   
 • Seto nuuri tiatritükk pand’ rahva üten elämä
 •  
 • Tulõ 10. Adsoni-võistlus
 •  
 • «Mino Võromaa» jutu olli sisukamba
 •  
 • «Peko helü» kõnõlõs inemiisist
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Latsi tiatripäiv Puigal
 •  
 • Siska Johannes – meremiis ja luulõtaja
 •  
 • Imäkiil
 •  
 • Imäkeele-pääväs võrokiilne raamat
 • Märgotus
   
 • Nikopensiuse Toivo: Verioral ja Melbournin om ütehää laulda!
 •  
 • Kodokant puhtas!
 • Kirä
  Perämine külg
   
   
  «Mino Võromaa» jutu olli sisukamba
   
  Timahava saadi 20 vana Võromaa kooli latsõ võrokeelitside kirätöie võistlusõlõ «Mino Võromaa» kokko 144 tüüd.

  «Töid oll’ veidemb ku mineväaasta, a tuu iist olli kirätükü pikembä ja sisukamba,» hindas võistlusõ üts kõrraldaja, Laube Kadri Võro instituudist. «Muido oll’ iks kümnit kolmõ-nellä lausõga juttõ teemal «Mu pini»: nimi, mis värmi ja et om väega armsa.»

  Seokõrd saadi latsõ võistlusõlõ hulga hindä vällämõtõlduid muinas- ja tondijuttõ, kirotõt oll’ egäl teemal, midä kõrraldaja vällä paki.

  Teemal «Ma taha ilosalt Võromaalt är» oll’ kirotanu külh õnnõ üts Põlva lats ja Laube Kadri sõnno perrä oll’ kirätüküst arvo saia, et seo lats taht tõtõstõ siist är minnä.

  «Et seokõrd võisõ üts lats saata mitte inämb ku kolm kirätüüd, saat’ hulk latsi õnnõ üte tüü ja näkk’ inne vaiva, et kõgõ parõmb vällä valli,» selet’ Laube Kadri. «Kah’o, et keskkoolinuuri käest oll’ õnnõ kolm kirätükkü ja sõs oll’ uma kirätüü saatnu ka üts oppaja.»

  Koolilatsi võrokeelitsit kirätükke nakkas lugõma ja häädüse perrä ritta säädmä þürii (kirämiis Ruitlasõ Olavi, Võro Kreutzwaldi muusõumi pää Hollo Aimi ja Võro instituudi tüütäjä Laube Kadri, Jüvä Sullõv ja Tubina Tuuli).

  Lehekuun tulõ «Mino Võromaa» võistlusõ parõmbidõ vastavõtt ja avvuhindu kättejagaminõ.

  Kõgõ parõmba tüü trükütäs är kogomigun «Mino Võromaa 21», juttõ mano tsehkendäs pildi nuur Tarto kunstnik Parise Pia.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!