Nummõr' 151
Paastukuu 25. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõnistõ mõisajärv käkk vanna kantsi
 • Uudissõ
   
 • Seto nuuri tiatritükk pand’ rahva üten elämä
 •  
 • Tulõ 10. Adsoni-võistlus
 •  
 • «Mino Võromaa» jutu olli sisukamba
 •  
 • «Peko helü» kõnõlõs inemiisist
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Latsi tiatripäiv Puigal
 •  
 • Siska Johannes – meremiis ja luulõtaja
 •  
 • Imäkiil
 •  
 • Imäkeele-pääväs võrokiilne raamat
 • Märgotus
   
 • Nikopensiuse Toivo: Verioral ja Melbournin om ütehää laulda!
 •  
 • Kodokant puhtas!
 • Kirä
  Perämine külg
   
   
  Seto nuuri tiatritükk pand’ rahva üten elämä
   
  Nutovi Mirjam
      
   
   
  Noorõ ullitasõ: mängvä Tammiste Riin ja Noorsalu Indrek. «Kull’o» autor ja üts lavastaja Jäägri Merle kaes huviga, kuis tükk vällä om tulnu. 
      
  Minevä pühäpäävä mängiti Obinitsa galeriin «Hal’as kunn» edimäst kõrda setokiilset näütemängu «Kull’o». Tükkü kanni ette Seto nuuritiatri noorõ, kiä jo tõist aastakka opisõ Vanemuise tiatrin Joonasõ Taneli ja Jäägri Merle käe all näütlemist.
   
  Kaejilõ tiatritükk miildü, saal oll’ puupistü täüs.

  «Seoh tüküh oll’ veidükene kõkkõ, miä piäs täämbädse ao inemist erutama,» kõnõl’ tükü lavastaja ja näütetükü autor Jäägri Merle. Tükün oll’ tapõlust-takanajamist, murõht, süänd ja seksi.

  Jäägri Merle kirotõt näütemäng «Kull’o» sai 2007. aastaga Taarka perimüstiatri näütemänguvõistlusõl üte katõst tõõsõst kotussõst (edimäst kotust vällä es anda). Kul’lo säi lava pääle nuuristuudio oppaja Joonasõ Tanel ja Jäägri Merle.

  Pääossa mäng Tammiste Riin, tõisi ossõ mängvä Hõrna Maarja, Linnusõ Artur, Juhkami Enna, Sisasõ Kerli, Pisukova Ainiki, Kesoneni Helena, Metsma Mari, Kahuski Päivi, Noorsalu Indrek ja Kahuski Niilo. Hellü tegevä ja kirmaskit pidävä viil Sibula Sigrid, Noorem Erich, Karu Egert ja Tihametsa Annika.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!